Revideret udkast til lovforslag afstår fra at styrke LGBT-rettigheder

Nyt familieretligt lovforslag uden regnbuefamilier

Lovforslag to gange i høring

Først sendte regeringen et lovforslag i høring om revision af forskellige bestemmelser indenfor familieretten, herunder hvem forældremyndigheden over et barn kan overdrages til ved en forælders død. Heri havde regeringen også medtaget et forslag om at ændre ordet transeksuelle i navneloven. Endvidere indeholdt lovforslaget en sektion vedr. børnebortførelser.

LGBT komiteen skrev et udførligt høringssvar, hvor vi ift. forældremyndighedsoverdragelse anbefalede at indtænke de særlige positioner, der kan findes i regnbuefamilier. Vi gjorde også opmærksom på, at en redaktionel ændring af navneloven ift. ordet transseksuel er en helt utilstrækkelig løsning. Endelig gjorde vi opmærksom på de særlige problemer, der er, når der sker barnebortførelse i en regnbuefamilie.

Proceduren plejer så at være, at departementet kigger på høringssvarene, evt. justerer det udsendte lovforslag, som herefter fremsættes til behandling i Folketinget. Men denne gang har man i stedet revideret lovforslaget og sendt det i fornyet høring. Og derfor har LGBT komiteen også skrevet et nyt høringssvar.

Der blev ikke lyttet

Det reviderede lovforslag har ikke medtaget vores forslag fra første høring, bortset fra, at hele sektionen om navnelovsændringen er fjernet. LGBT komiteen har fået oplyst, at det blev indset, at man ikke kunne lave en isoleret sproglig korrektion i navneloven, men at det kræver mere omfattende ændringer. Udredningen herom er allerede i gang i den tværministerielle arbejdsgruppe, som ser på LGBTI-relaterede uligheder i lovgivningen, og derfor blev punktet fjernet fra dette lovforslag. LGBT komiteen forventer selvsagt, at regeringen fremsætter et tilfredsstillende lovforslag herom, når arbejdsgruppens udredning foreligger.

På det familieretlige område, er vi ikke tilfredse med det reviderede udkast. Vi har forståelse for, at en regering kun fremsætter gennemudredte lovforslag, og at der derfor er grænser for, hvor substantielle ændringer af et lovforslag, der kan laves i høringsfasen. Men vi mener, at nogle af vores forslag er er helt indenfor rammerne af lovforslaget, og derfor godt ville kunne medtages.

One Response

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *