Transundertrykkende lovforslag i Ungarn

Juridisk kønsskifte gøres ulovligt i Ungarn. LGBT komiteen skriver til Jeppe Kofod.

Den ungarske regering har fremsat et lovforslag, som indeholder et aggressivt angreb på grundlæggende rettigheder for transpersoner. Ifølge forslaget skal det ungarske folkeregister ændres, så man ikke længere registrerer en borgers køn, men derimod det ved fødslen tildelte køn. Hvis det gennemføres, forhindres transpersoner i Ungarn af skifte juridisk køn.

Ungarns premierminister Viktor Orbán har i forbindelse med COVID-19 krisen fået magt til at regere ved dekret, så forslaget behøver ikke blive behandlet af den lovgivende forsamling.

LGBT komiteen har skrevet til udenrigsminister Jeppe Kofod (S), Folketingets Udenrigsudvalg og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet for at gøre opmærksom på denne skændsel. Vi er en en tid, hvor al opmærksomhed samler sig om coronapandemien, og der er risiko for, at et illiberalt initiativ som dette drukner i nyhedsstrømmen. Men det vil være en skelsættende begivenhed, hvis en EU-medlemstat gennemfører et lovforslag som dette.

Det er værd at bemærke, at der ikke et tale om et folkeligt krav. En repræsentativ måling i september 2019 viste, at 70% af respondenterne mente, at transpersoner skal have mulighed for at skifte juridisk køn, mens kun 17% mente, det under ingen omstændigheder skulle være muligt. Der er således tale om et målrettet politisk, ideologisk initiativ med det formål at underminere anerkendelsen af den enkelte transpersons ret til et værdigt liv i overensstemmelse med sin kønsidentitet. Midt i Europa. I 2020.


Se mere hos ILGA-Europe her

Det er lovforslagets artikel 33, der handler om kønsregistrering. Derfor:

#DROP33