LGBT komiteen blev stiftet af Søren Laursen og Tina Thranesen den 15. maj 2019. Siden er Martin Christensen optaget i komiteen. Alle har de gennem en lang årrække arbejdet indgående med LGBT-området.

Tina Thranesen har været aktiv siden begyndelsen af nullerne, først i Trans-Danmark siden i LGBT Danmark og nu i LGBT komiteen og har siden 2000 drevet Vidensbanken om kønsidentitet, transviden.dk. Tina har arbejdet indgående med lovgivning og forvaltning, ikke mindst på transområdet.

Søren Laursen har været aktiv siden begyndelsen af halvfemserne i LGBT Danmark og har været forperson for foreningen i 1994-98 og 2014-17 og retspolitisk talsperson for foreningen 2001-19. Søren var formand for Rådet for Menneskerettigheder 2017-19. Søren har arbejde indgående med lovgivning og forvaltning, ikke mindst på regnbuefamilieområdet, og er også engageret i internationalt arbejde.

Martin Christensen har været aktiv inden for LGBT-området i 25 år, ikke mindst internationalt. Således var han co-chair – altså en af de to forpersoner – i ILGA-Europe i perioden 2007-2013 og bestyrelsesmedlem i ILGA World 2012-2018 og har herudover været medlem af en række andre internationale bestyrelser og styregrupper med fokus på LGBTI-personers rettigheder i udlandet. Martin var desuden international talsperson i LGBT Danmark i en årrække. Martin har da også i LGBT komiteen til opgave at have særligt fokus på det internationale.

Søren Laursen har rollen som talsperson for komiteen og udtalte i forbindelse med stiftelsen:
“Efter at have brugt overordentlig megen tid på arbejdet i organisationer finder vi, at tiden nu er inde til at fokusere på det, vi finder vigtigst og mest interessant at arbejde med, nemlig lobbyismen, Vi har allerede gennem de sidste ti år haft et meget nært og produktivt samarbejde, så vi har stor tro på, at vi kan løfte opgaven og være med til at tage de næste skridt i retning af fuld ligebehandling.”

LGBT komiteen er partipolitisk uafhængig og er baseret på frivillig arbejdskraft.

Vidensbanken om kønsidentitet (Tina Thranesen) Panbloggen (Søren Laursen)