Høringssvar: Familieret, børnebortførelse og navneskift

Inkludere regnbuefamilier og forbedre transpersoners navneskifte

Social- og Indenrigsministeriet har haft et lovforslag i høring, som i vid udstrækning handler om justeringer af lovteknisk karakter. LGBT komiteen har imidlertid påpeget en række væsentlige problemer i feltet, som giver anledning til ændringsforslag.

Familieretshuset: Anerkendelse af familiepositioner

Lovforslaget indeholder nogle lovtekniske justeringer i forhold til muligheden for at overdrage forældremyndigheden til et barn til en af barnets forældre, der ikke har forældremyndighed. LGBT komiteen ønsker i denne sammenhæng at sidestille en mand – en genetisk far – der har frasagt sig forældremyndigheden til fordel for moderens kvindelige partner, men en (registreret) forælder, der ikke har forældremyndighed. I dag har en mand i denne position ingen juridiske rettigheder.

Børnebortførelse: Når Haagerkonventionen ikke beskytter

Lovforslaget indeholder også afsnit om lovteknisk justering med henblik på at bringe reglerne om tilbagegivelse af bortførte børn mere i overensstemmelse med Haager-konventionen. LGBT komiteen problematiserer reglerne i situationer, hvor barnet bortføres til at land, der ikke anerkender forældrepar af samme køn.

Navneloven

I lovforslaget foreslås en sproglig rettelse i forhold til navneloven, nemlig at ‘transseksuel’ udskiftes med ‘transkønnet’. LGBT komiteen mener derimod, der er behov for en substantiel ændring af navneloven, så det bliver lige så enkelt at skifte navn, som det er at skifte juridisk køn.

One Response

Comments are closed.