Beslutningsforslag vil koste transrettigheder

Beslutningsforslag fra DF vil koste transrettigheder

LGBT komiteen har fundet det nødvendigt at råbe vagt i gevær i forhold til et beslutningsforslag, der for tiden behandles i Folketinget. Det drejer sig om et forslag fra Dansk Follkeparti om, at dømte kriminelle ikke må skifte navn så længe dommen fremgår af straffeattesten, det vil sige i ti år efter udståelse af straf. Formålet er at undgå, at kriminelle forsøger at skjule sig fra ordensmagten ved at skifte navn.

Konsekvensen af en sådan regel vil være, at man ikke kan skifte juridisk køn i denne periode. Justitsminister Nick Hækkerup (S) bemærkede under førstebehandlingen af beslutningsforslaget, at politiet ikke anvender navn men derimod cpr-nummer ved udsøgninger, hvilket fik medforslagsstiller Karina Adsbøl (DF) til at diskutere muligheden for at udvide forslaget til specifikt at forbyde juridisk kønsskifte.

At forhindre juridisk kønsskifte i ti år er et meget vidtgående indgreb, som LGBT komiteen ikke finder, er proportionalt med formålet. Dette har vi derfor skrevet til Retsudvalget og justitsministeren om.

Beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside