EU-kommissionen skal undersøge dansk sag

EU-kommissionen skal undersøge dansk sag

EU-kommissionen skal undersøge dansk sag. Det er resultatet af NELFA og LGBT komiteens petition til Europa-Parlamentet om manglende anerkendelse af regnbuefamilier.

Sagen handler om en dansk-bulgarsk familie, hvor Bulgarien har valgt at fjerne en dansk medmor fra et barns dokumenter, således barnet i Danmark har to juridiske forældre, men i Bulgarien kun har én juridisk forælder. Det er selvsagt uacceptabelt som familie, men det er samtidig et ikke-trivielt problem, for familieretten falder ikke under EUs mandat. Men her ser vi en inkonsistens, for en sådan tilsidesættelse af den helt grundlæggende måde, vi indretter vores liv på, er i konflikt med EUs højtbesungne fri bevægelighed for arbejdskraften. Hvis slægtsbånd skæres over, når man krydser en grænse mellem to EU-medlemsstater, så betyder de grundlæggende rettigheder, som vi har knæsat i EU, ikke noget.

Vores henvendelse til Europa-Parlamentet

Vi har valgt, sammen med vores europæiske paraplyorganisation NELFA, at bringe et EU-instrument i anvendelse: Vi har skrevet en petition (et andragende) til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender (PETI), som er en komite under parlamentet, som kan se på problemer ved implementeringen af EU-regulering. Udvalget besluttede tidligere at realitetsbehandle vores henvendelse, og nu har de bedt Kommissionen om at lave en indledende undersøgelse vedrørende problemet.

“Det er på høje tid, EU griber fat i problemet med regnbuefamilier,” udtaler Søren Laursen, talsperson for LGBT komiteen, “for vores familier er prisgivet lokal lovgivning baseret på konservative og traditionalistiske familieværdier. Men sådan kan EU ikke fungere, for det betyder, at vi som LGBT-personer er ringere stillet end andre EU-borgere, når vi ikke kan drage nytte af grundlæggende EU-rettigheder som arbejdskraftens fri bevægelighed.”

LGBT komiteen er selvsagt meget tilfreds med, at EU-kommissionen nu skal forholde sig konkret til problemet. Samtidig har Udvalget for Andragender (PETI) inddraget to andre udvalg, Retsudvalget (JURI) og Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), samt Europa-Parlamentets koordinator for børns rettigheder og LGBT intergroup.

Se tidligere artikler om sagen:

Vores EU regnbuefamilie-sag går videre (21-01-2021)

EU skal anerkende regnbuefamilier (08-10-2020)

Petitionen hos Udvalget for Andragender: 1038/2020

NELFA – Network of European LGBTIQ* Families Associations

One Response

Comments are closed.