EU skal anerkende regnbuefamilier

EU skal anerkende regnbuefamilier

EU skal anerkende regnbuefamilier når de krydser grænser mellem medlemsstaterne. Men sådan er det ikke i dag, for nogle lande anerkender familier med forældre af samme køn, mens andre lande ikke gør. Hvis man for eksempel kommer fra Danmark, kan man godt være et forældrepar af samme køn. Men i østeuropæiske lande er situationen helt anderledes. Her fører man i vid udstrækning en ideologisk kamp mod LGBT-personer, og der er ingen juridisk anerkendelse af andet end far-mor-og-børn-familier. Derfor kommer regnbuefamilier i klemme i systemet. Men hvordan hænger det sammen med den frie bevægelighed i EU?

LGBT komiteen og NELFA indsender petition

I en dansk-bulgarsk sag er en dansk mor blevet skilt fra sit barn, efter hendes partner tog tilbage til sit hjemland og tog barnet med. Herefter har den bulgarske stat simpelthen udstedt nye papirer på barnet, hvor det nu kun er den bulgarske mor, der er opført som forælder. På den måde har en EU-medlemsstat med et snuptag slettet et slægtskab. Situationen er således, at barnet i Danmark har to forældre, men i Bulgarien kun en.

Men hvor er vi henne, hvis et slægtskab kan slettes blot fordi man krydser grænsen? Hvad blev der af EUs grundlæggende rettigheder? Ganske vist falder familieretten ikke ind under EUs kompetence, men kan det passe, at man skal kunne miste så grundlæggende rettigheder ved at rejse over en grænse? Den fri bevægelighed er et centralt element i EU, men den udvandes jo fuldstændigt, hvis ens familie opløses, når man udnytter bevægeligheden. Og hvordan skal en tredje medlemsstat forholde sig: Skal den betragte den danske kvinde som mor eller ej?

Den slags spørgsmål er det vigtigt, at EUs kompetente organer tager op og tager stilling til. En måde at få det til at ske er at skrive til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Derfor har LGBT komiteen med NELFA, den europæiske paraplyorganisation for regnbuefamilieorganisationer – som LGBT komiteen er medlem af – skrevet til Udvalget for Andragender om den dansk-bulgarske sag.

En vis fremgang

Der er inden for de senere år set en vis positiv udvikling i situation. For eksempel var der i 2018 en vigtig afgørelse ved EU-domstolen i den såkaldte Coman-sag. Her var et rumænsk-amerikansk mandligt ægtepar flyttet til Rumænien, og Rumænien blev dømt til at give den amerikanske ægtefælle ophold på trods af, Rumænien ikke har nogen juridisk anerkendelse af samkønsægteskab.

EU-domstolen har i øvrigt netop taget en sag op, som også vedrører Bulgarien og også vedrører den manglende anerkendelse af et forældrepar bestående af to mødre. Det bliver meget interessant at se, hvordan disse vigtige tiltag bliver behandlet i systemerne.

von der Leyen: “Hvis du er forælder i ét land, er du det i alle lande”

Der er I den sammenhæng også visse positive vinde fra politisk side. I sin tale om unionens tilstand havde kommissionsformand Ursula von der Leyen et afsnit, som går ret op imod de konservative og traditionalistiske kræfter i Østeuropa. Herunder nævnte hun også regnbuefamilierne:

Jeg har ikke i sinde at vente, når det kommer til opbygningen af en Union med lige muligheder. En Union, hvor du kan være den, du er, og elske den, du vil — uden frygt for beskyldninger eller forskelsbehandling.

For at være dig selv er ikke din ideologi. Det er din identitet. Og den kan ingen nogensinde tage fra dig. Jeg ønsker at gøre det helt og aldeles klart, at LGBTQI-fri zoner er zoner uden menneskelighed, og at de hører ikke hjemme i vores Union. For at vise vores tydelige støtte til hele LGBTQI-samfundet vil Kommissionen snart fremlægge en strategi for styrkede LGBTQI-rettigheder.

I den forbindelse vil jeg også skubbe på for at opnå gensidig anerkendelse af familieforhold i hele EU. Hvis du er forælder i ét land, er du det i alle lande.

Ursula von der Leyen i sin tale om Unionens tilstand

Mere om NELFA

Se også ILGA-Europe

Vores eget arbejde mod traditionalistiske tiltag i Ungarn