Ministeren kommenterer LGBT komiteens brev

Ministeren kommenterer LGBT komiteens brev, som vi skrev til Det Etiske Råd og Folketingets Ligestillingsudvalg. I brevet problematiserer vi, at en række borgerlige politikere har stillet forslag om at pålægge regeringen ikke at gøre det muligt for børn og unge under 18 år at få juridisk kønsskifte. Samtidig er emnet rejst hos Etisk Råd, som beskæftiger sig med sundhedssektoren, hvorfor det i udgangspunktet intet har at gøre med juridisk kønsskifte.

I vores optik er der tale om, at disse politikere gør emnet til en ideologisk værdikamp, hvor det i virkeligheden er en yderst jordnær ting, som er vigtig for at sikre disse børn og unges livskvalitet og trivsel.

Folketingets Ligestillingsudvalg sendte brevet til kommentar hos indenrigsministeren. Kaare Dybvad Bek benytter i sit svar lejligheden til med syvtommersøm at slå fast, at et juridisk kønsskifte er en rent administrativ procedure. Således skriver han:

[…]
Jeg kan bekræfte, at det er korrekt, at juridisk kønsskifte, som regeringen i sit udspil fra august 2020 ”Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer” har foreslået indført for børn og unge, alene er en administrativ foranstaltning i form af ændring af personnummeret, så det stemmer overens med den pågældende persons oplevede kønsidentitet.
[…]
Jeg kan bekræfte, at det er formålet med regeringens forslag om mulighed for juridisk kønsskifte for børn og unge at afhjælpe mistrivsel og angst hos transkønnede børn og unge som følge af, at de ikke anerkendes i det køn, som de oplever at tilhøre.

Jeg kan også bekræfte, at regeringens forslag indebærer, at såfremt et juridisk kønsskifte fortrydes, vil det tidligere tildelte personnummer hurtigt og enkelt kunne gentildeles.

Du kan læse mere om vores dialog med Etisk Råd og Folketinget her : Borgerlige mod juridisk kønsskifte for børn

Du kan også finde vores indlæg på altinget.dk her: Borgerlige fløjkrigere vil udøve negativ social kontrol over transbørn

Beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside: B 80 Beslutningsforslag om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn

One Response

Comments are closed.