Vores EU regnbuefamilie-sag går videre

Vores EU regnbuefamilie-sag går videre

Vores EU regnbuefamilie-sag går videre. Sammen med vores europæiske regnbuefamilieparaplyorganisation, NELFA, har LGBT komiteen indgivet en petition til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Den handler om en dansk-bulgarsk sag, hvor en dansk mor blevet skilt fra sit barn, efter hendes partner tog tilbage til sit hjemland og tog barnet med. Herefter har den bulgarske stat udstedt nye papirer på barnet, hvor det nu kun er den bulgarske mor, der er opført som forælder. På den måde har en EU-medlemsstat med et snuptag slettet et slægtskab. Situationen er således, at barnet i Danmark har to forældre, men i Bulgarien kun en.

Dette er kun en ud af mange lignende sager rundt om i EU. Det er et grundlæggende LGBT-politisk problem, for i udgangspunktet er familieret et nationalt anliggende. Så uanset det kan forekomme indlysende diskriminerende og ulovligt, så har EU fra starten af besluttet, at det med familiepolitik varierer så meget på tværs af EU, at det må man klare lokalt. Men det vil vi gerne udfordre, for hvad betyder det for den fri bevægelighed i EU? Er den fri, hvis ens familiebånd rives over, når man krydser en grænse fx for at arbejde i et andet land?

Realitetsbehandling i PETI

Det er selvfølgelig helt utilfredsstillende, så vi tager kampen op. Der er en mekanisme i Europa-Parlamentet, muligheden for at indsende petitioner (andragender) til en særlig komite, Udvalget for Andragender – PETI. Her kan man på individuel vis pege på problemer ved udmøntningen af EU-retten. NELFA har en række sager for komiteen og LGBT komiteen er medindsender af petitionen vedrørende den dansk-bulgarske sag.

Petitionen er nu kommet gennem første fase og er blevet godkendt til videre forløb.

Det er meget tilfredsstillende, at sagen bliver realitetsbehandlet. For LGBT komiteen er det vigtigt at de instrumenter, der stilles til rådighed, bliver bragt i anvendelse til at forbedre LGBT-rettighederne i Europa.

Se mere om sagen i vores tidligere artikel: EU skal anerkende regnbuefamilier

Petitionen hos Udvalget for Andragender: 1038/2020

NELFA – Network of European LGBTIQ* Families Associations