Barsel til fire forældre vedtaget

Barsel til fire forældre vedtaget, det har Folketinget vedtaget i dag. Det er en banebrydende udvikling i anerkendelsen af regnbuefamilier.

Barsel til fire forældre vedtaget: Folketinget har i dag færdigbehandlet og vedtaget regeringens lovforslag om barsel, som åbner op for, at eventuelle partnere til de juridiske forældre kan få del i barselsorloven. Det sker ved at de juridiske forældre kan beslutte, at den ikke-øremærkede barselsorlov kan gives til deres partnere, som altså ikke er juridiske forældre. Det er en væsentlig anerkendelse af, at der i en børnefamilie kan være mere end to forældre.

Lovforslaget handlede først og fremmest om udvidelse af øremærket barsel til fædre, hvilket var et krav fra EU. Men i tillæg hertil valgte man altså i samme ombæring at gøre det muligt at dele orloven med de juridiske forældres eventuelle partnere. Op til fire forældre vil altså kunne få del i barselsorloven. Dette er en ren dansk konstruktion.

Lovforslaget blev vedtaget med 81 stemmer for (S, V, SF, RV, EL, FG, ALT og Orla Østerby (UFG)), 19 stemmer imod (KF, DF, NB, LA, og UFG) og ingen stemmer hverken for eller imod.

Anerkendelse af regnbuefamilier

Når et barn kommer til verden i en regnbuefamilie, vil det få to juridiske forældre. Den, der føder barnet, er automatisk den ene juridiske forælder, og børneloven giver mulighed for, at den anden juridiske forælder kan være enten den fødendes kvindelige partner eller den, hvis sæd er brugt ved befrugtningen. Hvis de to juridiske forældre har partnere, vil barnet altså vokse op med fire voksne omkring sig, men kun have en retlig relation til to af dem. Dermed skabte loven A- og B-forældre.

Lovforslagets del om regnbuefamilier er resultatet af en aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

LGBT komiteens aftryk

I forbindelse med høringen over lovforslaget pegede LGBT komiteen på en problematisk kønnet sprogbrug i lovforslaget, som ville skabe usikkerhed i forhold til forståelsen af transpersoner som forældre. Der var tale om nogle konkrete lovbestemmelser og deres relation til et andet aktuelt lovforslag – som blev vedtaget i sidste måned – om revision af børneloven. Det er ret komplekst, men det er vigtigt, hvis man gennem lovrevisionen skal skabe en konsistent beskyttelse og inklusion af transpersoners forældreskaber. Regeringen fandt ikke, at de er tale om en uklarhed, men imødekom os alligevel på dette punkt. Således indeholdt betænkningen til lovforslaget en række ændringsforslag, blandt andet et, vi havde foreslået, nemlig at fjerne ordet ‘kvindelig’ fra en bestemmelse, hvor det var overflødigt. Ved at undgå den type kønnet sprogbrug, gør man del lettere at fortolke loven, når det er transpersoner, der bliver forældre. Det er ændringsforslag 16 i betænkningen, der er resultatet af vores høringssvar.

Du kan læse mere om vores høringssvar og den historiske udvikling af anerkendelsen af regnbueforældre i artiklen Barsel til fire forældre på vej.

Tilfredse – men kun delløsning

LGBT komiteen er meget tilfreds med den nye lov, fordi den anerkender op til fire forældre i regnbuefamilier – altså to juridiske forældre og deres eventuelle partnere med sociale forældrerelationer – hvilket er banebrydende. Når det er sagt mener vi dog, at den rigtige løsning ville være fuldt og helt at anerkende op til fire juridiske forældre til et barn. Du kan læse mere om dette i vores Kompendium i inkluderende familieret og vores høringssvar til det lovforslag, der blev vedtaget i sidste uge, L 65.

Denne del af lovforslaget træder først i kraft 1. december 2023. Det er temmelig utilfredsstillende, men det skyldes, at der skal foretaget ændringer i IT-systemer og procedurer, og det er skønnet, at det vil tage så lang tid.