Kompendium i inkluderende familieret

Kompendium i inkluderende familieret

Kompendium i inkluderende familieret: LGBT komiteen udgiver kompendium med 30 anbefalinger til en inkluderende familieret og en principskitse til en børnelov, der opererer med mere end to juridiske forældre

Huller I lovgivningen for regnbuefamilier

Regnbuefamilier i Danmark står overfor en lang række vidtrækkende problemer, som skyldes, at lovgivningen ikke afspejler alle børnefamilier, men lader visse familieformer i stikken. Det betyder at familiemedlemmer – både børn og voksne – havner i et juridisk vakuum og ikke har de garantier, som vi som retssamfund ellers har skabt omkring børn og forældre: Anerkendelse af forældreskab, sikring af at barnet har sine forældre fra fødslen, omsorgsordninger såsom barsel og barns første sygedag, samværsret, og at barnet arver efter sine forældre – blot for at nævne nogle af dem. Disse meningsfulde garantier, som alle børnefamilier burde have, dem har mange regnbuefamilier ikke. 

Problemerne bunder i, at familierne ikke passer ind i en far, mor og børn kontekst. Der kan fx være tale om, at barnet har mere end to forældre. Der opstår også problemer, når transpersoner får børn, for familieretten er fyldt med kønnede begreber, som er misvisende og forkerte i den sammenhæng. 

Når vi gennem tiden har kaldt på løsninger på disse problemer, får at vide, at det ikke kan lad sig gøre, det er for komplekst, det falder helt ved siden af den eksisterende lovgivning, og det vil give køb på alt det, vi kender i dag og har en lang retspraksis på.

Inklusion gennem forenkling

Men det er ikke rigtigt. Derfor udgiver LGBT komiteen nu et kompendium om en inkluderende familieret. Her viser vi, at det ikke er øget kompleksitet, men derimod en forenkling, der skal til, for at kunne rumme alle familier. 

Her er 30 anbefalinger til ændringer i 11 forskellige love. Den vigtigste lov er børneloven, for det er her, det defineres, hvem der er forældre til et barn. Alle de andre love handler om retsvirkninger af at være forælder. Børneloven er notorisk kompliceret, så derfor er vi gået i dybden med den og præsenterer en skitse til, hvordan den kan formuleres. Vi har i arbejdet lagt stor vægt på, at de retlige forhold for majoritetsfamilierne ikke forandres, og at italesættelsen af familierne ikke er ekskluderende eller fremmedgørende. 

Det kan ikke nytte noget, at vi lader børnefamilierne i stikken, bare fordi opgaven er svær. Og som det fremgår af kompendiet, behøver det slet ikke være så svært,” forklarer Søren Laursen, som har skrevet kompendiet. ”Det her berører de vigtigste ting i vore tilværelse: Vores børns tryghed, sikkerheden omkring vores familier, eksistensen af vores slægtskaber. Vi bringer konkrete løsninger på problemerne, så nu er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at sikre, at alle børnefamilier har lige rettigheder,” slutter Søren Laursen. 

LGBT komiteen

4 Responses

Comments are closed.