Banebrydende aftale om barsel til regnbuefamilier

Banebrydende aftale om barsel til regnbuefamilier

Banebrydende aftale om barsel til regnbuefamilier: Regeringen har sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om gennemførelsen af EU’s orlovsdirektiv i Danmark.

Aftalen har forskellige elementer: Det mest omtalte element er øremærket orlov til fædre, hvilket er kravet fra EU-direktivet. Men i samme ombæring har parterne aftalt, også at gøre det muligt i regnbuefamilier at dele orloven mellem op til fire forældre, det vil sige de to juridiske forældre og deres partnere.

I aftalepapiret er dette punkt beskrevet således:

Aftalepartierne er enige om, at LGBT+ familiers orlovsmuligheder skal forbedres, og at flere forældre skal have mulighed for at tage del i orloven sammen med barnet og dermed få mulighed for at skabe en tidlig og reel tilknytning til barnet. Derfor er aftalepartierne enige om, at et barns retlige forældre skal kunne overdrage deres overførbare uger og orlovsrettigheder til såkaldte sociale forældre. • Målgruppen sociale forældre er; den retlige forælders ægtefælle, den retlige forælders samlevende, en kendt donor samt den kendte donors ægtefælle eller samlever med en forældrelignende relation til barnet.

Banebrydende aftale

Det er banebrydende, at retsvirkninger i forhold til børn nu udbredes til alle parterne i en regnbuefamilie.

Det har længe været et ønske, at man i de regnbuefamilier, hvor der er mere end to forældre, skulle kunne give alle forældrene retsvirkninger. Det er højst utilfredsstillende, at forældre rangordnes, så det kun er nogle af dem, der har en juridisk tilknytning til barnet, mens de andre – set fra samfundets side – er fremmede for barnet.

Med denne aftale anerkendes det, at der er familier, hvor der er mere end to forældre, og det er nyskabende.

Afdækning lagt ned i 2013

I 2013 var LGBT komiteens Søren Laursen med i regeringens udvalg om øremærket barsel og brugte lejligheden til at argumentere for en deling af orloven. Det var mens Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister. Som nu var der også dengang en heftig debat med megen modstand mod tanken om øremærket barsel til fædre. Udvalget lavede et omfattende afdækningsarbejde, som resulterede i en stor rapport med analyser og erfaringer fra udlandet mv. Dagen før rapporten skulle offentliggøres, gik Henrik Sass Larsen (S) ud og meddelte, at øremærket barsel til fædre ikke ville komme på tale, og så var det arbejde hældt ned ad brættet.

I år er situationen anderledes, idet der nu foreligger et EU-direktiv, så nu er der ingen vej udenom. Men dertil har aftaleparterne altså besluttet at der skal være denne nye mulighed for flere forældre at dele orloven, og derfor er det meget tilfredsstillende, at der alligevel er et bredt flertal for forslaget.

Banebrydende, men ikke den bedste løsning

Det ér en banebrydende aftale, men når det er sagt, mener LGBT komiteen dog, at den rigtigste løsning ville være en anden. Som vi har beskrevet i kompendium om inkluderende familieret, og som vi har udpenslet i vores høringssvar til lovudkastet om familieretlige ændringer, så mener vi, at den rigtigste løsning ville være at gøre det muligt at have mere end to retlige forældre. Vi mener godt, det kan lade sig gøre, og vi har vist, at det kræver relativt få ændringer i børneloven at gennemføre det. Til gengæld kræver det vilje.

Det sker ikke denne gang, men det nye forslag er alligevel et væsentligt fremskridt, hvor der bliver gjort op med ældgamle traditioner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er på forældreorlov, hvorfor det var fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S), der sammen med ligestillingsordfører Fatma Øktem (V), beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V), ligestillingsordfører Samira Nawa (RV), ligestillingsordfører Astrid Carøe (SF), ligestillingsordfører, Pernille Skipper (EL) og politisk leder og ligestillingsordfører Franciska Rosenkilde (ALT), som fremlagde forslaget.

De lovtekniske tilpasninger forventes gennemført i foråret, og løsningen skal være i kraft senest 2. august.