Tøven med beskyttelse mod diskrimination

Tøven med beskyttelse mod diskrimination

Tøven med beskyttelse mod diskrimination. Hvor Danmark på det familieretlige område har været et foregangsland, er det slet ikke tilfældet, når det handler om beskyttelse mod diskrimination og forskelsbehandling. Her har udviklingen i Danmark derimod været drevet af international ret, som da også har været afgørende i udviklingen af danske LGBT-rettigheder.
 
LGBT komiteen udgiver i dag en analyse af udviklingen af beskyttelseslovene i Danmark i et LGBT-perspektiv. Det vises, hvordan Danmark almindeligvis først indfører retlig beskyttelse, når det er krævet af internationale traktater og konventioner mv.

Aktuelt lovforslag

Med et lovforslag fra regeringen, der behandles for tiden, er Danmark på vej til at indføre fuld beskyttelse på LGBTI-området. Lovforslaget er en udmøntning af et af de udspil regeringen kom med i august sidste år, udspil, der igen var resultatet af en større tværministeriel analyse af mangler i den eksisterende lovgivning.

Ingen skal diskrimineres eller forskelsbehandles eller udsættes for hadforbrydelser på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakterer. Nogle vil måske synes, at det er selvindlysende i en dansk kontekst, men det er ingenlunde tilfældet.

Som det fremgår af den nye analyse, har vejen til beskyttelse mod diskrimination, forskelsbehandling og hadforbrydelser for LGBT-personer været endog meget lang, og i lighed med beskyttelsen for andre grupper har den generelt ikke været hjemmegroet, men været drevet af internationale forpligtelser, aftaler og retspraksis.

En vedtagelse af det aktuelle lovforslag vil ikke gøre Danmark til foregangsland, men vil bringe os på niveau med lande som Finland, Holland, Belgien og Malta – et niveau, hvor Danmark da også bør være.LGBT komiteens høringssvar til lovudkastet

Lovforslag L 18

2 Responses

Comments are closed.