LGBT komiteen redder bøssers forældreskab

LGBT komiteen redder bøssers forældreskab. Potentielle fædre og potentielle medmødre vil fortsat være ligestillede i nyt lovforslag.

LGBT komiteen redder bøssers forældreskab i forbindelse med et nyt familieretligt lovforslag fra regeringen. I udkastet til lovforslaget var regeringen kommet til at foreslå en uacceptabel løsning: I en familie, hvor en mand får et barn med et gift kvindepar, ville den fødende kvindes ægtefælle automatisk blive juridisk forælder, også selvom de tre er enige om, at manden skulle være juridisk forælder. Man kunne så føre en faderskabssag for at overføre forældreskabet.

Lovforslag tilpasset

Det fremgår nu af høringsnotatet, at lovforslaget ændres, så en mand kan blive registreret som far fra starten, også i det tilfælde, den fødende er gift med en kvinde.

Den i udkastet foreslåede løsning stod i kontrast til den nugældende løsning, hvor de tre parter kan aftale på forhånd, om det er den kvindelige partner eller manden, der skal være den anden juridiske forælder (den fødende er altid juridisk forælder). Den løsning er konstrueret i 2012 af LGBT komiteens Søren Laursen. Også dengang kom den daværende regering til at lave et forslag, som forfordelte en kvindelig ægtefælle, og også dengang lykkedes det at få ændret lovforslaget, hvilket altså resulterede i den nuværende model. Grundtanken i modellen er, at de ikke-fødende forældre ligestilles.

Det var derfor frustrerende, at det aktuelle lovudkast kom til at genindføre en model, vi allerede én gang havde fået manet i jorden, og derfor var vores høringssvar detaljeret og stærkt kritisk. Også Institut for Menneskerettigheder påpegede, at der kunne opstå udfordringer i den type familier.

Årsagen til overhovedet at ændre på loven er, at få hjemmeinsemination ind under børneloven, hvilket er meget tilfredsstillende, så længe det sker på en måde, så parterne er ligestillede.

Transforældre

LGBT komiteen kritiserede også det nuværende lovudkasts håndtering af transforældre. Intentionen i udkastet er god: Transforældre skal registreres i deres rigtige køn, dvs. en transmand registreres som far, en transkvinde registreres som mor. Vi ønsker lovgivningen formuleret kønsneutralt, og påpegede, at der er nogle logiske knuder i udkastets løsningsmodel. Men her holder regeringen fast i, at intentionen skal gennemføres med så få ændringer som muligt, og derfor kommer transpersoner som forældre stadig til at fremstå som undtagelsestilfælde, hvis rettigheder skal fortolkes ud fra tekster skrevet for cispersoner.

Såvidt høringsnotatet, vi forventer lovforslaget er lige på trapperne.


LGBT komiteens høringssvar: Regeringens lovforslag lussing til bøssefædre

Høringssvar og høringsnotat: Høringsportalen

One Response

Comments are closed.