Udenomssvar fra ministeren om juridisk kønsskifte

Udenomssvar fra ministeren om juridisk kønsskifte: Vil lytte til Etisk Råd, ikke til os. Vi kan komme med synspunkter, når der er et lovudkast.

Udenomssvar fra ministeren om juridisk kønsskifte, det var, hvad vi fik. LGBT komiteen og FSTB – foreningen for støtte til transkønnede børn – skrev til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) for at få uddybet, hvad det er, der har fået regerigen til at tøve med et lovforslag om børn og unges adgang til juridisk kønsskifte. Vi spurgte:

  1. Hvad er det i Det Etiske Råds udtalelse, der har ført til overvejelser om ændring af regeringens politik?
  2. Hvad er det for argumenter, der er så tungtvejende, at de kan forsvare den menneskelige lidelse, som transbørn og -unge udsættes for?
  3. Er der samfundshensyn, der tilsiger, at børn og unge skal formenes adgang til at skifte juridisk køn, hvilket er en simpel administrativ procedure, og dermed fastholde dem i en situation, der er ødelæggende for deres personlige udvikling?
  4. Er der argumenter i regeringens lovudredning, som regeringen ikke længere finder valide? – Og i givet fald hvilke?

Til det svarer ministeren,

[…]

Som I ved, har regeringen i et politisk udspil fra august 2020 præsenteret en model for juridisk kønsskifte for børn og unge efter en erklæringsmodel uden en nedre aldersgrænse.

Siden er der kommet andre synspunkter i debatten – bl.a. har et flertal i Det Etiske Råd anbefalet, at der fastsættes en nedre aldersgrænse på 10-12 år. 

[…]

Jeg kan derfor ikke sige så meget andet på nuværende tidspunkt, end at regeringen nu ønsker at gøre overvejelserne færdige. Når regeringen har afsluttet sine overvejelser, er det min forventning, at et lovforslag kan optages på lovprogrammet for 2022/23.

Såvel LGBT Komiteen som FSTB vil naturligvis – på linje med andre interessenter på området – blive inddraget i forbindelse med den eksterne høring over et lovforslag og her få lejlighed til komme med foreningernes synspunkter i sagen.

Ministeren vil overveje det velovervejede udspil

Udspillet i august 2020 var ellers endda meget velovervejet. En tværministeriel arbejdsgruppe havde arbejdet længe og indgående på en lovgennemgang, som resulterede i et tipunkts udspil, herunder adgang til juridisk kønsskifte uden aldersrestriktion.

Borgerlige politikere foranledigede at der i anden sammenhæng blev rekvireret en udtalelse om dette fra Etisk Råd, som ellers er sat i verden for at diskutere bio- og genteknologier og ikke administrative procedurer i indenrigsministeriet, hvilket er præcis hvad juridisk kønsskifte er.

Etisk Råd lavede en udtalelse, der tydeligt viste, at rådets medlemmer ikke ved, hvad det vil sige at være et transkønnet barn. Dette ukvalificerede svar fik regeringen til at tøve med et lovudkast. Og det fik os til at spørge, hvad i alverden det var i den udtalelse, der kunne skabe en sådan tøven.

Vi må nu forstå, at regeringen ønsker at inddrage det ukvalificerede svar fra Det Etiske Råd i det videre arbejde, men ikke vores indvendinger, dem kan vi komme med, når der foreligger et lovudkast.

Mens ministeren grubler videre fortsætter transbørnene med at stresses af ikke at blive anerkendt af omgivelserne.


Læs mere om vores kritik af Etisk Råd:

Svaret fra indenrigsministeren: