Kritik af ikke-svar fra kirurgerne

Der er flere eksempler på, at Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling har afvist transkønnede, der af det multidisciplinære team var indstillet til kirurgi som led i deres kønskorrigerende behandling. Det fik Karoline Vind, regionsrådsmedlem for SF i Region Hovedstaden, til at stille spørgsmål til regionen om, i hvilket omfang og hvorfor dette sker.

Det leverede svar var et ikke-svar. Der er ingen oplysninger om omfanget, kun en beskrivelse af, hvorfor dette kan forekomme. Svaret viser, hvorfor det er vigtigt, at der skabes større gennemsigtighed, for oplevelsen af at blive afvist, vel at mærke efter det multidisciplinære team har indstillet til behandling, er yderst stressende. Uden gennemsigtighed er der ingen mulighed for at ledelsesstrukturerne, herunder regionsrådet, kan vurdere praksis.

LGBT komiteen finder det kritisabelt, at der ikke svares mere konkret på spørgsmålet. Praksis er så indgribende, at der skal være tungtvejende grunde til ikke at følge indstillingen fra det multidisciplinære team. Derfor ønsker vi, at der skabes tiltag, der kan skabe gennemsigtighed i beslutningsprocesserne omkring behandlingen.

LGBT komiteen betvivler, at det ikke er muligt at fremskaffe de nøjagtige tal og begrundelser. Især, når det af svaret fremgår, at det skønnes at være sjældent, og når det tages i betragtning, at der kun foretages få sådanne operationer om året.

LGBT komiteen har derfor skrevet til Region Hovedstaden, at svaret er utilfredsstillende og bedt om, at der tages skridt til at opsamle de nøjagtige tal og begrundelser for afvisninger. Du kan læse brevet her.

Spørgsmålet fra Karoline Vind og svaret findes her. Yderligere referencer på transviden.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *