Lad fortsat Danmark være foregangsland for transdepatologisering

I efteråret 2016 besluttede den danske regering med opbakning fra et samlet Folketing at depatologisere transidentiteter. Lige nu risikerer vi et tilbageslag.

Danske og internationale sygdomsfortegnelser

Både FN’s Verdenssundhedsorganisation, WHO, og de nationale sundhedsvæsener vedligeholder lister over sygdomme. WHO’s liste hedder ICD – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, mens den danske hedder SKS – Sundhedsvæsenets Klassifikations System. De nationale lister følger den internationale liste tæt, så det er muligt at sammenligne data på tværs af landene. Men der er fravigelser.

Fx. fjernede Danmark i 1981 homoseksualitet fra den danske liste, mens WHO først fulgte trop i 1991, en beslutning, der trådte i kraft i 1993.

Der har længe være arbejdet på ligeledes at få fjernet de transrelaterede diagnoser fra fortegnelserne. Det gik meget langsomt i WHO, og det fik Danmark til at gå foran i efteråret 2016, hvor daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) med et samlet Folketing i ryggen besluttede, at Danmark skulle fravige den gældende internationale liste, ICD-10. Den danske løsning gik ud på at nedlægge diagnosekoderne i kapitlet ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser” og i stedet tilføje kontaktkoder til et neutralt kapitel, ”Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen”.

Nu er forhandlingerne i WHO om den nye version af den internationale liste, ICD-11, færdige, og også her har man foretaget ændringer. Således har WHO fjernet diagnoderne fra kapitlet om psykiske lidelser, men har fastholdt, at det er dignosekoder, og man har flyttet dem til et nyt kapitel med titlen “Conditions related to sexual health” – forhold vedrørende seksuel sundhed.

Med danske briller er dette en højst utilfredsstillende løsning. Konsekvensen er, at en transperson, der kontakter sundhedsvæsenet for at få sundhedsfaglig hjælp pga. sin kønsidentitet, vil få tildelt en diagnose alene på grund af sin kønsidentitet. Endvidere indikerer placeringen i kapitlet om seksuel sundhed, at kønsidentitet er en seksuel tilstand, selv om det i dag er fuldstændig anerkendt, at seksualitet og kønsidentitet er to forskellige ting. Det vil derfor være et substantielt tilbageskridt, hvis Danmark nu reviderer sin klassifikation til WHO’s løsning, og løsningen vil være i modstrid med, hvad et samlet Folketing har ønsket.

LGBT komiteen beder Heunicke bevare dansk fravigelse

LGBT komiteen skrev til Sundhedsdatastyrelsen for at få bekræftet, at den danske fravigelse fra ICD bevares. Dette kunne styrelsen imidlertid ikke bekræfte. Derfor har vi nu skrevet til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og bedt ham drage omsorg for, at den danske fravigelse bevares. Det ér muligt, at de nationale lister fraviger den internationale. Der blev truffet en politisk beslutning i forhold til de transrelaterede koder i ICD-10. Der er intet, der taler for, at denne beslutning skal tilsidesættes nu, hvor ICD-11 er færdigforhandlet, og er endt med en løsning, der er inferiør i forhold til den danske.

Lad fortsat Danmark være et foregangsland i forhold til transdepatologisering.

Download brevet til Magnus Heuniche her: