Sundhedsministeriet må stoppe blokering af børnelovsrevision

Sundhedsministeriet må stoppe blokering af børnelovsrevision, som et næsten enigt Folketing vedtog for knap to år siden. LGBT komiteen har de seneste måneder været i infight med Sundhedsministeriet, som vi mener ikke har mandat til at blokere ikraftrædelse af loven. Således har vi udarbejdet et positionspapir, hvori vi uddyber, hvorfor det ikke er op til Sundhedsministeriet at godkende denne familieretlige lovrevision. Nu kommer Folketinget på banen med spørgsmål fra Astrid Carøe (SF).

Lovændringen fra begyndelsen af 2022

Lovændringen handeler blandt andet om at udvide børneloven til også at omfatte hjemmeinsemination. LGBT komiteen har været dybt involveret hele vejen. Først var det Socialministeriets oprindelige lovudkast, der var problemer med, og hvor vi måtte sætte foden ned (se LGBT komiteen redder bøssers forældreskab). I forlængelse af høringsprocessen reviderede ministeriet udkastet, så det lovforslag, der blev fremsat, var meget tilfredsstillende. Næsten alle partier stemte for forslaget, som blev vedtaget med stort flertal: 95 for (S, V, SF, RV, EL, KF, LA, FG og ALT) og 10 imod (DF) (se Stort fremskridt vedrørende hjemmeinsemination og transforældre). Men efterfølgende trådte Sundhedsministeriet på bremsen, idet de mente, at loven måske kunne være i konflikt med vævsloven. Det mener vi grundlæggende er forkert: Hjemmeinsemination er sammenligneligt med samleje, og det skal Sundhedsministeriet altså ikke godkende.

Landsretsdom peger i samme retning

I en nylig landsretsdom er en sæddonor, som har doneret sæd til flere hjemmeinseminationer, frikendt. Landsretten mente ikke, at denne form for sæddonation skal være underlagt reglerne for sæddonation i fertilitetsindustrien. Hjemmeinsemination er – mener landsretten – netop sammenligneligt med samleje.

Folketinget reagerer

Det får nu Folketinget til at reagere. Astrid Carøe (SF) har stillet tre spørgsmål til henholdsvis socialministeren og sundhedsministeren:

SOU Alm.del: Spm. 65. Til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theill:
Vil ministeren redegøre for, hvorfor lov om ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love (smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.), der blev vedtaget af Folketinget i februar 2022, endnu ikke er blevet implementeret? Og vil ministeren redegøre for, hvorfor Folketinget ikke løbende er blevet orienteret om forsinkelsen?

SOU Alm.del: Spm. 66. Til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theill:
Vil ministeren kommentere på LGBT komiteens positionspapir, jf. SOU alm. del – bilag 42?

SOU Alm. del: Spm. 67: Til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde:
Vil ministeren kommentere på Vestre Landsrets afgørelse V.L. S-2722-22 og herunder på om ministeren er enig i, at hjemmeinsemination ikke er i strid med vævsdirektivet? Og vil ministeren redegøre for, om ministeren på den baggrund i samarbejde med social- og boligministeren vil sikre, at ændringen af børneloven (smidiggørelse af registrering af medmoderskab) fra februar 2022 kan sættes i kraft uden yderligere forsinkelse?

Det er LGBT komiteens håb, at denne sag snart kan finde sin afslutning. Det er helt urimeligt, at Sundhedsministeriet i snart to år – og i vores opfattelses uden mandat – har blokeret for ikrafttrædelse af denne vigtige lovrevision.

Du kan downloade LGBT komiteens positionspapir nedenfor. Det findes også på Folketingets hjemmeside, da det er indsendt til Socialudvalget, som sidder med familieretten: SOU Alm del Bilag 42.