Transregistratur: Vejviser til transrettighedshistorien

Transregistratur: LGBT komiteen udgiver en næsten 600 sider lang vejviser

Transregistratur: LGBT komiteen udgiver en næsten 600 sider lang vejviser til transrettighedshistorien. Det er LGBT komiteens Tina Thranesen, som på baggrund af sin Vidensbanken om kønsidentitet har sammenstillet den omfattende samling af referencer til lovforslag, beslutningsforslag, spørgsmål til ministre, domme og nævnsafgørelser, organisationers henvendelser til myndigheder m.m.m.

Tina Thranesen har drevet Vidensbanken i over 23 år, og har næsten lige så længe været aktiv i arbejdet med transrettigheder. Tinas omfattende viden og hendes omhyggelighed i registreringen af kildematerialer har gjort Vidensbanken om kønsidentitet til et enestående opslagsværk til gavn for enhver, der beskæftiger sig med transforhold i Danmark. Her findes ikke blot omtaler, men også henvisninger til kilder og krydsreferencer. Dette skaber gennemsigtighed i et meget komplekst område, og gør det muligt at navigere i de store mængder af information.

Eksistensen af Vidensbanken har muliggjort tilblivelsen af registraturen. Formålet med at udgive en særskilt registratur er at sikre en samlet og konsistent oversigt over kildematerialer i det parlamentariske arbejde vedrørende transrettigheder i Danmark. Det er håbet, at registraturen vil blive et værdifuldt værktøj både i det politiske arbejde og i forskning på området.

Brug af registraturen

Selve registraturen er en kronologisk oversigt over alle referencer med en kort introduktion til hver enkelt. Man kan således alene med registraturen i hånden opnå et meget detaljeret billede af udviklingen. For at kunne finde rundt i den omfattende kronologi, er registraturen udstyret med en række tematiserede indholdsfortegnelser, som peger ned i kronologien.

Du kan downloade registraturen her: