Stop skredet: Giv behandlingsgaranti for transpersoner

Stop skredet: Giv behandlingsgaranti for transpersoner

Stop skredet: Giv behandlingsgaranti for transpersoner. LGBT komiteen benytter høringen over den nye vejledning om frit sygehusvalg m.m. til at problematisere det skred, der er sket i fortolkningen af undtagelser til behandlingsgarantien.

For det første ønsker vi, at kønsbekræftende behandling ikke skal være undtaget behandlingsgarantien. Hvis det ikke kan imødekommes, så ønsker vi, at sprogbrugen ændres, så undtagelsen alene gælder for nedre kirurgi. I dag fortolkes al kønskorrigerende behandling som omfattet af undtagelsen til behandlingsgarantien. Men en analyse af lovgrundlaget viser tydeligt, at det alene er møntet på nedre kirurgi.

Derfor ønsker vi, at vejledningen bringes i overensstemmelse med lovgrundlaget, og at al anden kønskorrigerende end nedre kirurgi ikke skal være undtaget fra behandlingsgarantien.

Du kan downloade høringssvaret her: