Borgerlige mod juridisk kønsskifte for børn

Borgerlige mod juridisk kønsskifte for børn: LGBT komiteen skriver til Etisk Råd og Ligestillingsudvalget om de problematiske konsekvenser.

Borgerlige mod juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år: Politikere fra Dansk Folkeparti, de Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance fremsætter beslutningsforslag om at forhindre gennemførelsen af regeringens initiativ om adgang til juridisk kønsskifte uden aldersgrænse. Samtidig har Folketingets Ligestillingsudvalg bedt Det Etiske Råd forholde sig til spørgsmålet. LGBT komiteen har skrevet til Etisk Råd og gjort dem opmærksom på de egentlige etiske problemer, der består i politiseringen af børn og unges følelsesliv og de trivselsmæssige konsekvenser heraf.

Beslutningsforslaget

Beslutningsforslaget, B 80, har følgende ordlyd:

Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.

Det er fremsat af Liselott Blixt (DF), Peter Skaarup (DF), Birgitte Bergman (KF), Mai Mercado (KF), Mette Thiesen (NB), Pernille Vermund (NB), Henrik Dahl (LA) og Ole Birk Olesen (LA).

Forslagsstillerne mener ikke, at børnene og deres forældre kan overskue konsekvenserne af et juridisk kønsskifte. Så for at beskytte dem, skal Folketinget forhindre, det bliver gjort muligt.

LGBT komiteen finder selvsagt, at forslaget baserer sig på en manglende viden om disse børn og deres situation, og at konsekvenserne af et forbud er den direkte vej til mistrivsel og hvad deraf følger.

LGBT komiteen til Etisk Råd

Adgangen til at få ændret sin kønsbetegnelse i cpr-registret er reguleret ved lov. Som bekendt har børn og unge ikke adgang til dette i dag, men regeringen havde det med i sin buket af politiske initiativer præsenteret i august. Det er derfor også helt forståeligt, at Ligestillingsudvalget diskuterer emnet. Hvad der kan være lidt mindre forståeligt er, at de har syntes, at Etisk Råd skulle spørges til råds. Etisk Råd beskæftiger sig med etiske problemstillinger indenfor sundhedsvæsenet, og det har jo intet at gøre med at få lov til at ændre sin kønsbetegnelse i cpr-kontorets database. Med mindre altså, at man ser lidt bredere på det: For der ér jo et sundhedsaspekt ved den mistrivsel, som vi ved er udbredt blandt transbørn og -unge.

Derfor har vi skrevet til Det Etiske Råd og dels forklaret, at juridisk kønsskifte er en ren administrativ procedure, dels stillet nogle konkrete spørgsmål:

  1. Hvad er de personlige omkostninger for transkønnede børn og unge, der må se deres følelsesliv gjort til genstand for en politisk debat, hvor en del af den lovgivende forsamling gennem lovgivning ønsker at stemple deres selvforståelse som forkert?
  2. Er der – kan der være – proportionalitet mellem politiske partiers ønske om at profilere sig i en identitetspolitisk kamp og den belastning, der derved lægges ovenpå en i forvejen udsat gruppe børn og unge?
  3. Hvori består samfundsgevinsten i at fastlåse transkønnede børn og unge i den forkerte juridiske kønsbetegnelse og derved bringe dem i betydelig risiko for mistrivsel?

LGBT komiteen til Ligestillingsudvalget

Vi har også sendt skrivelsen til Etisk Råd til Ligestillingsudvalget, så de også kan have disse betragtninger i baghovedet, når de skal behandle B 80. I vores følgebrev begrunder vi vores brevveksling med rådet med, at vi netop har fundet det vigtigt a rådet forstår, hvad der er de sundhedsrelaterede aspekter af juridisk kønsskifte, altså spørgsmålet om mistrivsel.

Beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside: B 80

3 Responses

Comments are closed.