Borgerlige fløjkrigere vil udøve negativ social kontrol over transbørn

Borgerlige fløjkrigere vil udøve negativ social kontrol over transbørn

Borgerlige fløjkrigere vil udøve negativ social kontrol over transbørn

Indlæg bragt på Altinget den 14. januar

Af Søren Laursen og Tina Thranesen, LGBT komiteen

Skal et barn, der i et og alt oplever sig som og agerer som en pige henholdsvis en dreng, have lov til at få et cpr nummer, der svarer overens hermed? Nej, mener en række folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti, de Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. De har fremsat et beslutningsforslag om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.

Juridisk kønsskifte handler blot om, at man får et nyt cpr-nummer. Navnligt handler det ikke om medicinsk eller kirurgisk behandling. Det handler om at skifte personnummer fra et lige til et ulige endetal eller omvendt. Det kan voksne i dag, og proceduren er ganske enkel: Man skriver til cpr-kontoret, og de retter det i databasen. Det er ganske enkelt og udramatisk. Hvis man en dag skulle fortryde – hvilket er meget sjældent – ja, så skriver man til cpr-kontoret igen, og så bliver det rettet tilbage i databasen.

Det er svært at sætte ord på hvor stor en gevinst i livskvalitet, det er at blive anerkendt som det køn, man føler sig som. At man ikke længere på dagligt plan skal bankes oveni hovedet med det køn, man blev tillagt ved fødslen, men som sidenhen har vist sig ikke svarer til ens kønsidentitet.

Imod juridisk kønsskifte for børn og unge

Muligheden for at skifte cpr-nummer har børn og unge under 18 år ikke i dag, men regeringen har i en politisk udmelding skrevet, at den vil gøre det muligt. Det har fået Liselott Blixt (DF), Peter Skaarup (DF), Birgitte Bergman (KF), Mai Mercado (KF), Mette Thiesen (NB), Pernille Vermund (NB), Henrik Dahl (LA) og Ole Birk Olesen (LA) til at stille beslutningsforslaget.

De begrunder deres forslag med, at børn ikke kan overskue konsekvenserne af et juridisk kønsskifte, og at hensynet til barnets bedste og dets ret til beskyttelse bør komme i første række. For os, der omgås disse børn, er det evident, at det er forslagsstillerne, der ikke kan overskue konsekvenserne af deres forslag. De ønsker, at barnet og den unge indtil sit 18. år dagligt skal have at vide, at det, de føler, er forkert – i skolen, i klubben, på arbejdet. Hvorfor skal en dreng der får et job som avisomdeler, ydmyges ved at skulle aflevere sit pigepersonnummer til sin arbejdsgiver? Hvorfor skal en pige, der skal låne en bog på biblioteket ydmyges med at skulle vise sit drengessundhedskort?

Vi ser igen og igen i trivselsundersøgelser, hvordan denne gruppe børn og unge har markant dårligere trivsel end gennemsnittet. At påstå, det er for barnets bedste og en beskyttelse, viser en fuldstændig mangel på empati og forståelse og er en åbenlys afvisning af at lytte til disse børn og unge. I stedet er der tale om at disse børn og unge tages som gidsler i en identitetspolitisk nærkamp.

Østeuropæiske forhold

Vi har navnlig i østeuropæiske lande set den bekymrende udvikling, hvor populistiske og traditionalistiske partier bruger kampen mod LGBT-rettigheder som valgflæsk og til at definere deres politiske ståsted. De tegner et billede af LGBT-personer som samfundsfjender, som søger at underminere samfundet med forrykte forestillinger om LGBT-rettigheder og med et kulturradikalt parnas bag sig. Men retten til at leve i overensstemmelse med sin kønsidentitet eller sin seksuelle orientering er ikke et outreret påhit af nogle studentikose universitetsstuderende. Det er noget, vi alle burde værdsætte og fremme, hvis vi ønsker os et frit og værdigt samfund.

Nu er arven efter Kaczyński og Orbán bragt på banen herhjemme. De borgerlige fløjkrigere finder det opportunt at positionere sig på bekostning af transbørn og -unge ved at knæsætte ydmygelsen af dem – ved at forbyde at ændre deres cpr-nummer i personregistret.

Forslagsstillerne kan næppe forestille sig, at der kan opnås flertal for forslaget. Regeringen og dens støttepartier vil være imod. Regeringens udmelding er kommet på baggrund af de politiske initiativer, der blev søsat af Venstre-ligestillingsministre, der under Løkke Rasmussen fik et koordinerende LGBT-mandat. Dermed er der fra forslagsstillernes side alene tale om et ideologisk felttog med en udsat gruppe børn og unge som menneskeskjold. Ét ord: Uanstændigt.

Se også:

Borgerlige mod juridisk kønsskifte for børn

Beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside: B 80