Ungarsk lovforslag vedtaget – Danmark må protestere

Ungarns parlament har vedtaget det lovforslag, der indeholder et de facto-forbud mod juridisk kønsskifte. Præsidenten skal underskrive lovforslaget senest fredag, hvorefter det vil være endeligt.

LGBT komiteen har løbende sat fokus på den problematiske lovgivningsproces, og har nu kontaktet den danske regering for at få Danmark til at protestere. Den ungarske regering er allerede under beskydning fra fx EU-kommissionen, Europa-Parlamentet og Europarådet for tilsidesættelse af retsstatsprincipper. Det gælder fx også i forhold til indførelsen af en nødretstilstand under corona-krisen.

Men Orbáns regering fik ikke brug for at anvende nødretsværktøjer. Det ungarske parlament vedtog lovforslaget med 133 stemmer for og 57 imod. Det er derfor vigtigt, at omverdenen fordømmer denne beslutning på dens egne præmisser.

Den ungarske forfatningsdomstol har flere gange afgjort, at en borger har en ret til at skifte navn, så det svarer til dennes køn, hvilket i ungarsk kontekst er nøje knyttet sammen med spørgsmålet om juridisk kønsskifte. Også den europæiske menneskerettighedsdomstol har en klar praksis, der anerkender borgernes ret til anerkendelse af køn. Men det har ikke gjort indtryk på den ungarske regering og parlamentet.

LGBT komiteen finder det beskæmmende, at en EU-medlemsstat ruller transrettigheder tilbage. Transpersoners rettigheder og velbefindende ofres på den ideologiske slagmark. Derfor er det afgørende vigtigt, at lande som Danmark sætter foden ned og forsvarer de værdier og principper, vi har knæsat i fx EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Hvis de ikke kan påkaldes her, er de uden betydning.

Opdatering: Folketingets kritik af Ungarn

Tidligere indlæg fra LGBT komiteen:

LGBT komiteen forfølger ungarnssagen: Transrettigheder trædes under fode LGBT komiteens indlæg på Altinget

Transundertrykkende lovforslag i Ungarn LGBT komiteens brev til udenrigsministeren, Folketinget og danske MEP’er