Beskæftigelsesministeren korrigerer svar til Folketinget om transdiskrimination

Beskæftigelsesministeren korrigerer svar til Folketinget om transdiskrimination efter LGBT komiteen gør opmærksom på afgørende mangler.

Beskæftigelsesministeren korrigerer svar til Folketinget om transdiskrimination. Det sker efter LGBT komiteen gjorde opmærksom på afgørende mangler i besvarelsen af et spørgsmål fra Folketingets Ligestillingsudvalg, LIU, om omfanget og karakteren af diskrimination mod transpersoner på arbejdsmarkedet.

LIU stillede spørgsmålet efter ønske af Rosa Lund (EL), og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens (S) svar baserede sig på tre komponenter: 1) En spørgeskemaundersøgelse fra Arbejdstilsynet om arbejdsmiljø, 2) sager fra Ligebehandlingsnævnet og 3) rapporten “Undersøgelse af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet” af Als Research (2019).

Der ér positive afgørelser i transsager

I forhold til behandlingen af diskriminationssager forklarer ministersvaret, at der de sidste ti år har været tre sager om transpersoner ved Ligebehandlingsnævnet. Af de tre er de to henvist til domstolene, mens den sidste blev tabt af klager, der ikke fik medhold. Det var det, Beskæftigelsesministeriet kunne oplyse Folketinget om transsager i klageinstanser. Det fik LGBT komiteen til at intervenere, for dermed overses de vigtigste sager: Den ene af de to sager, der henvistes til domstolene blev rent faktisk ført ved domstolene. LGBT komiteens Tina Thranesen og Søren Laursen var dybt involveret i sagen – dengang i regi af LGBT Danmark – og sagen blev vundet i retten. Det var en meget vigtig sag, da den viste, at transpersoner var beskyttet mod diskrimination, på grund af såvel kønsidentitet som kønsudtryk. Der var gennem hele sagen gjort et stort arbejde for at få belyst netop dette, og det var på et tidspunkt, hvor transpersoner ikke var specifikt omtalt i ligebehandlings- og ikkediskriminationslovgivningen, så det var ikke trivielt.

Ud over domstolsafgørelsen, havde ministeriet også overset en sag ved Ligebehandlingsnævnet, hvor nævnet fandt, at en mandling fysioterapeut var udsat for direkte forskelsbehandling da han ikke måtte klæde sig feminint på sin arbejdsplads.

Af det oprindelige ministersvar kunne man få den opfattelse, at der ikke fandtes nogen sager i klagesystemerne, hvor transpersoner havde fået bekræftet, de var udsat for diskrimination på arbejdsmarkedet. Men det er altså forkert, da der både ved det administrative klageorgan, Ligebehandlingsnævnet, og ved domstolene findes positive afgørelser. Det må siges at være et mangelfuldt ministersvar til Folketinget. Ane Halsboe-Jørgensen (S) har derfor eftersendt et supplerende svar, hvor hun oplyser om disse sager og beklager, at de ikke fremgik af det oprindelige svar.

Datagrundlag

I LGBT komiteens brev til beskæftigelsesministeren spurgte vi også ind til datagrundlaget for besvarelsen. Der henvistes til Arbejdstilsynets undersøgelser om arbejdsmiljø, men vi var ikke i stand til at identificere de oplysninger, der er i ministersvaret. Forklaringen er, svarer Ane Halsboe-Jørgensen (S), at der er tale om et særtræk, altså en særlig analyse af de data, der ligger til grund for det publicerede materiale. Forklaringen på, at disse data ikke er offentliggjort er, at de publicerede analyser er nedbrudt fx. på brancher, og da datamaterialet er meget begrænset er der stor statistisk usikkerhed og også risiko ift. anonymitet. Men det aggregerede tal, som ministeren netop oplyste i sit oprindelige svar, kunne godt have været offentliggjort tidligere. 0,15 % af 30.000 respondenter oplevede sig diskrimineret på grund af kønsidentitet, dvs. ca. 45 personer. Det er under alle omstændigheder et stort tal i forhold til, hvor mange transpersoner, der må forventes at være blandt respondenterne, og det bekræfter en meget betydelig oplevelse af diskrimination blandt transpersoner på arbejdsmarkedet.

Du kan downloade dokumenterne nedenfor.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens (S) svar til LGBT komiteen:

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens (S) supplerende svar til LIU:

LGBT komiteens henvendelse til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og LIU:

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens (S) første svar til LIU:

LIUs spørgsmål til beskæftigelsesministeren på Folketigets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/liu/spm/8/index.htm

LGBT komiteens henvendelse til Ligestillingsudvalget, LIU

Tidligere omtale af sagen her på komiteen.dk

Omtale af sagen i Vidensbanken om kønsidentitet