Danmark skal tage ansvar for regnbuefamilier

Danmark skal tage ansvar for regnbuefamilier. EU vil sikre anerkendelse af regnbuefamilier i hele EU. Danmark må støtte trods retsforbehold.

Danmark skal tage ansvar for regnbuefamilier. Graden af retlig anerkendelse af regnbuefamilier varierer voldsomt fra det ene EU-land til det andet. Det betyder, at et slægtskab, der er anerkendt i ét EU-land ikke nødvendigvis er anerkendt i et andet EU-land. Det skaber store problemer for regnbuefamilier, der flytter rundt i Europa, og det underminerer princippet om fri bevægelighed.

I sin tale om Unionens tilstand i 2020 udtalte formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, at er man forælder i ét land, er man det i alle. Dermed bandt Kommissionen sig til at sikre regnbuefamiliers retlige anerkendelse på tværs af regionen. I LGBT komiteen var vi vældig glade for den tilkendegivelse.

Nu har Kommissionen udmøntet sin politik i et forordningsforslag, som netop har været i høring. Desværre er forslaget lavet, så det falder under Danmarks retsforbehold, ligesom det kræver enstemmighed for vedtagelse, hvilket er så godt som umuligt at opnå. Derfor bør de mere progressive lande arbejde for en løsning, og i et sådant arbejde kan Danmark godt tage del. Det mener LGBT komiteen i sit høringssvar.

Vid mere

Høringen på høringsportalen

LGBT komiteens debatindlæg på Altinget.dk: Danmark tvinger regnbuefamilier ud af landet