Inkluder kønsidentitet i obligatorisk undervisning

Inkluder kønsidentitet i obligatorisk undervisning

Inkluder kønsidentitet i obligatorisk undervisning: Det er hovedpointen i LGBT komiteens høringssvar vedr. regeringens lovudkast om obligatorisk seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser.

Vi er tilfredse med forslaget om obligatorisk seksualundervisning, men finder, at det ikke kan stå alene. I begrundelsen for lovforslaget står, at det blandt andet handler om at kunne forholde sig til uønsket seksuel opmærksomhed. Forståelsen af kropslig autonomi er væsentlig, og det gælder ikke mindst i forhold til kønsidentitet.

Heldigvis bliver transpersoner mere og mere synlige, men samtidig viser alle undersøgelser, at transpersoners trivsel er dårlig. Derfor, når der skal undervises i køn og seksualitet, så er det vigtigt, kønsidentitet er inkluderet.

Se lovudkastet på høringsportalen