Danmark tvinger regnbuefamilier ud af landet

Danmark tvinger regnbuefamilier ud af landet

Mens Folketinget diskuterer tiltag mod Polen, fordi en række kommuner her har indført LGBTQ-frie zoner, opløser Danmark – ligesom østlandene – regnbuefamilier ved grænsen.

Dette er et debatindlæg fra LGBT komiteen på Altinget.dk

Manglende anerkendelse af forælderskab, når en regnbuefamilie flytter fra ét land til et andet, er et kendt problem indenfor EU – og i nogle tilfælde er det også et problem ved flytning til Danmark. Du kan være fuldt anerkendt forælder i ét EU-land, men flytter du til fx Danmark, risikerer du, at dit forældreskab bliver taget fra dig, og pludselig er du ikke længere forælder til dit barn.

Det er et EU-problem, for hvis dit forældreskab opløses, når du flytter mellem EU-lande, så er der reelt ikke fri bevægelighed for arbejdskraften. 

Bredt flertal i Folketinget for tiltag mod Polen

Folketinget diskuterer for tiden et beslutningsforslag, B 266, om, at regeringen i forlængelse af polske kommuners indførelse af LGBTQ-frie zoner skal rejse en traktatkrænkelsessag ved EU-Domstolen mod den polske stat. Forslaget finder opbakning fra det meste af Folketinget, og regeringen sympatiserer med det. 

Regnbuefamiliers ufri bevægelighed

Samtidig med, at Folketinget diskuterer Polen, diskuterer Europa-Parlamentet og Kommissionen regnbuefamiliers ufri bevægelighed i EU. I den vestlige del af EU kan man blive gift med en partner af samme køn, og mange steder kan et par af samme køn blive anerkendt som fælles forældre til et barn. Ingen af delene kan man i den østlige del af EU.

Konsekvensen er, at familiebånd opløses ved grænsen. Man kan være juridisk forælder i Danmark, men ikke være anerkendt som forælder i fx Bulgarien. LGBT komiteen har netop for tiden en dansk-bulgarsk sag ved Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender.

EU-Domstolen har afgjort, at begrebet partner i direktivet om fri bevægelighed inkluderer partnere af samme køn: En rumænsk mand blev gift med en anden mand i Belgien, og Rumænien er nu dømt til at anerkende ægtefællen, når parret vil bo i landet. 

I sin tale sidste år om unionens tilstand sagde kommissionsformand Ursula von der Leyens: “Hvis du er forælder i ét land, er du forælder i alle lande.” Med den fri bevægelighed i hånden kæmper EU altså for regnbuefamiliernes vilkår.

Danmark gør som østlandene – opløser regnbuefamilier ved grænsen

Her når vi frem til sagens kerne. LGBT komiteen er i kontakt med flere regnbuefamilier, der har oplevet ikke at blive anerkendt, da de flyttede til Danmark, fx fordi deres barn er blevet til ved svangerskabsdonation – også kaldet surrogatmoderskab. En række EU-lande anerkender forældreskaberne i sådanne familier, men ikke Danmark.

I en række EU-lande henføres den manglende anerkendelse af regnbuefamilier til landenes katolske eller ortodokse rødder. I Danmark, henføres den manglende anerkendelse af regnbuefamilier til modstanden mod svangerskabsdonation, men konsekvensen er den samme. Der er regnbuefamilier, der er en juridisk familie fx i Tyskland, som, når de flytter til Danmark, ikke længere er en familie juridisk set. 

Det er selvsagt en katastrofe for børnefamilien. Barnet har to juridiske forældre i nogle lande, men kun én juridisk forælder i andre lande. Det er en sådan situation, Kommissionen ønsker at forhindre. Det handler ikke om, at alle lande skal have den samme familieret. EU er ikke på vej til at kræve, at alle lande for eksempel skal indføre ægteskab for par af samme køn. Men landene skal i det mindste anerkende et juridisk familiebånd fra et andet land, for ellers udhules den fri bevægelighed.

Vi skal både ud med riven og feje for egen dør

I LGBT komiteen tror vi på, at de danske politikere vitterligt er ægte indignerede over Polens og andre østlandes manglende vilje til at anerkende LGBTQ-personers rettigheder. Vi håber, de med samme entusiasme vil værne om regnbuefamiliers rettigheder, når det handler om, at Danmark har et mere restriktivt syn på anerkendelse af familiebånd end andre EU-lande og dermed kommer i konflikt med grundlæggende EU-rettigheder som fri bevægelighed og ligebehandling. I dag trækker Danmark tæppet væk under regnbuefamilier, der flytter hertil. Det svækker vores kritik af østlandene.

Vi skal understrege, at vi på ingen måde ønsker at gå Polens ærinde. Alle redskaber skal i brug for at få Polen til at efterleve de værdier, de skrev under på, da de blev medlem af EU. Men vi kan ikke bare lade stå til, når regnbuefamilier overvejer deres fremtid i Danmark, fordi vi her på samme måde begrænser rettigheder, fordi vi synes et andet EU-lands familieanerkendelse er forkert.

Søren Laursen, Tina Thranesen og Martin Christensen, LGBT komiteen

2 Responses

Comments are closed.