Danmark gør det rigtige men skriver forkert

Danmark gør det rigtige, men skriver forkert i dokumenter vedrørende EU-sag mod Ungarn. LGBT komiteen beder Udenrigsministeriet korrigere.

Danmark gør det rigtige, men skriver forkert i dokumenter vedrørende EUs traktatbrudssag mod Ungarn. Danmark er en af de medlemsstater, der har arbejdet for, at EU skal føre en sag mod Ungarn på grund af Ungarns anti-LGBT-lov. Regeringen har skrevet til Folketinget og redegjort for sagen. Men Kommissionens og Parlamentets Oversættertjeneste har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til begreberne, og har lavet en helt forfejlet oversættelse fra engelsk til dansk. En oversættelse, hvor transområdet italesættes på en måde, der ligger nærmere Ungarns holdning end Kommissionens.

Desværre er Udenrigsministeriet ikke sluppet meget bedre fra det, da de orienterede Folketinget. Da der er tale om retsakter i en sag, som er helt central for beskyttelsen af LGBT-rettigheder i EU, har LGBT komiteen fundet det betimeligt at skrive til Udenrigsministeriet og bedt dem sørge for, at teksterne rettes.

Notat om intervention i sag C-769-22, Kommissionen mod Ungarn vedrørende den såkaldte anti-LGBT+-lov, fra udenrigsministeren

Sagen i EU: Sag C-769/22: Sag anlagt den 19. december 2022 — Europa-Kommissionen mod Ungarn