Juridisk kønsskifte for børn og unge

Juridisk kønsskifte for børn og unge er genstand for lovudkast fra regeringen. Udkastet er godt og indeholder ingen nedre aldersgrænse.

Juridisk kønsskifte for børn og unge er rykket et skridt nærmere, efter regeringen i forsommeren sendte et lovudkast i høring. Udkastet er glimrende, ikke mindst derved, at det ikke indeholder en nedre aldersgrænse. Oprindeligt havde regeringen varslet netop en sådan løsning uden aldersgrænse, men der blev sået tvivl om den, mens Kaare Dybvad Bek (S) var ligestillingsminister. Etisk Råd var kommet med en ukvalificeret udtalelse, som fik ministeren til at tøve (se Udenomssvar fra ministeren om juridisk kønsskifte). Og med henvisning til corona-situationen blev lovforslaget endnu engang udsat til næste samling.

Den nye ligestillingsminister, Trine Bramsen (S), har derimod holdt fast i regeringens udmeldte politik. Borte er tvivlen, og et tilfredsstillende lovudkast er sendt i høring.

Fra LGBT komiteens side har vi kun få bemærkninger. Først og fremmest har vi peget på det uheldige i, at en forælder vil kunne vetoe en ungs ønske om juridisk kønsskifte, hvilket vi mener vil modarbejde barnets bedste. Vores høringssvar er tiltrådt af TiD – Transpersoner i Danmark.

Vi håber, lovforslaget vil blive fremsat så snart som muligt. Der er i dagspressen megen tale om en snarlig udskrivning af valg, og hvis det holder stik, vil det kunne stoppe processen endnu en gang.


Download høringssvaret: