Sprognævnet opfordres til at ændre definition af ordet oute

LGBT komiteen og TiD – Transpersoner i Danmark – skrev til Dansk Sprognævn for at problematisere nævnets og Den Danske Ordbogs beskrivelse af ordet oute, som i dag er henholdsvis ‘afsløre som homoseksuel’ og ‘offentligt afsløre nogen som homoseksuel eller biseksuel’.

TiD og LGBT komiteen foreslår, at den i stedet bliver ‘at afsløre andres kønsidentitet eller seksuelle orientering uden deres samtykke’.

Sprognævnet svarede:

I ordbogen Nye ord i dansk 1955 til i dag (www.dsn.dk/noid) findes der to definitioner af verbet oute, nemlig 1) ’afsløre en (kendt) persons homoseksualitet’ og 2) ’afsløre el. offentliggøre nogens sande identitet, hemmeligheder, skjulte karaktertræk el.lign.’. Ordbogsdefinitionerne i Retskrivningsordbogen skal ikke betragtes som fuldstændige beskrivelser af de enkelte opslagsords betydning, og ordbogen kan ikke bruges som facitliste for ordenes betydning. Det er bl.a. derfor vi ikke har angivet begge de betydninger der findes i Nye ord i dansk, som jo også er vores ordbog. Når det er sagt, vil vi overveje at ændre betydningsoplysningen af oute ved næste opdatering af Retskrivningsordbogen.

Korrespondancen blev til et opslag i septemberudgaven af Nyt fra Sprognævnet.

Nyt fra Sprognævnet, september 2019