Lad ikke misforståede hensyn stå i vejen for en ordentlig løsning

Juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år

Der har de seneste dage været en voldsom debat om transkønnede børns mulighed for at få juridisk kønsskifte. Der har herunder været kritiske røster, ikke mindst fra Red Barnet, som udtrykker et misforstået hensyn til barnet.

Det er ikke noget godt hensyn at nægte et barn eller en ung at få juridisk overensstemmelse mellem sit udseende, sin kønsidentitet og sin officielle identitet.

Det er derimod et skadeligt hensyn, at en lille pige på f.eks. fem år, som lige siden hun kunne begynde at udtrykke sig forståeligt, har insisteret på, at hun er en pige, selv om der på hendes fødsels-/dåbsattest og på hendes sundhedskort er et ulige personnummer og et drengenavn – og dermed, at hun er en dreng. Og modsat for en dreng.

Juridisk kønsskifte er alene en administrativ ændring af personnummeret og eventuelt af fornavnet, men en ændring, som har stor betydning for pigen eller drengens velbefindende. Det er ikke sjovt for en lille pige eller dreng i børnehaven, skolefritidsordningen, i idrætsklubben, på biblioteket og mange andre steder igen og igen skal prøve at forklare, hvorfor der er uoverensstemmelse mellem de officielle dokumenter og det køn, hun eller han fremtræder og identificerer sig som.

Det er ikke sjovt for en pige, at der står ”William” på hendes sundhedskort, og at hendes personnummer ender på et ulige tal – et mandetal. Og det er ikke sjovt for en dreng, at der står ”Sofie” i hans pas, og at hans personnummer ender på et lige tal – et kvindetal.

LGBT komiteen udsender nu et positionspapir, hvor vi kommer med et bud på, hvordan en dansk lovgivning på området kunne struktureres.

Søren Laursen                     Tina Thranesen

Positionspapir

LGBT komiteens positionspapir giver en kort gennemgang af eksisterende lovgivning samt et konkret forslag til, hvordan en dansk lov kan struktureres, så det styrende hensyn er at sikre barnets bedste. Skitsen ser således ud:

  • Børn og unge skal have mulighed for at få juridisk kønsskifte.
  • Unge, der er fyldt 15 år, selv skal kunne indgive ansøgningen.
  • For børn og unge under 15 år skal forældremyndighedsindehaverne samtykke.
  • Er der uenighed om ønsket om juridisk kønsskifte mellem barnet/den unge under 15 år og forældremyndighedsindehaverne eller mellem disse indbyrdes sender CPR-kontoret ansøgningen til Familieretshuset.
    • Opnås der i Familieretshuset enighed om, at barnet/den unge kan få juridisk kønsskifte, meddeles dette til CPR-kontoret, der gennemfører ændringen.
    • Opnås der ikke enighed i Familieretshuset, indbringer Familieretshuset sagen for domstolen.
  • Der skal ikke være nogen reflektionsperiode.

Du kan læse mere om baggrund og begrundelser i positionspapiret, som kan downloades her:

Udtalelsen som pdf-dokument: