Forslag om samforælderskab

Forslag om samforælderskab: Barnet ser fire forældre – loven ser to forældre og to fremmede. Giv mulighed for flere juridiske forældre.

Barnet ser fire forældre – loven ser to forældre og to fremmede. Det er situationen i dag i mange regnbuefamilier, idet et barn kun kan have to juridiske forældre. Det skaber ulighed og utryghed i familierne, alt det, vi ikke ønsker for en børnefamilie. Det vil LGBT komiteen lave om på med et nyt forslag om samforælderskab.

Når to par i dag beslutter at stifte familie, tvinges de fire forældre til at beslutte, hvem af dem, der – juridisk set – skal være i familie med barnet, og hvem, der ikke skal. Det, at du ikke er i familie med dit eget barn, giver en række problemer, for eksempel at dit barn ikke arver efter dig, at du ikke kan repræsentere dit barn i en skolebestyrelse, og at du ikke får meddelelser fra myndighederne om dit barn og meget andet. Og vigtigst: Hvis der skulle opstå en konflikt, så er dit barns relation til dig ikke beskyttet, da I ikke har samværsret.

Problemerne er velkendte og velbeskrevne, for eksempel i VIVE’s rapport ”LGBT+familier med tre eller fire forældre”, der udkom tidligere på året.

LGBT komiteens forslag

Grundlæggende ønsker vi, at tre eller fire personer kan være juridiske forældre på lige fod. LGBT komiteens løsningsmodel ligger i forlængelse af eksisterende familieret: Det er de forældre, lovgivningen i dag udpeger, der skal give samtykke til at udvide forældrekredsen med samforældre. Med denne konstruktion sikres, at familieretten for denne type familier ikke erstatter eksisterende familieretlige principper, men supplerer dem.

Retsvirkningerne af samforælderskab er de samme for for almindeligt forælderskab. Det betyder, at det kun kræver mindre redigeringer af anden lovgivning.

Det svarer til indførelsen af medmoderskab i dansk lovgivning i 2013. Medmoderskab var en ny type forælderskab, men retsvirkningerne er de samme som for andre forældreskaber.

Konstruktionen er skabt med henblik på lav kompleksitet ved implementeringen, og at den ikke påvirker eksisterende familieret.

Modstandernes svigt

Løsninger med mere end to juridiske forældre er tidligere blevet diskuteret. Men de er altid blevet forkastet, da de er blevet opfattet som risikable i forhold til konflikter. Men der findes intet mere konfliktoptrappende end en institutionaliseret risiko for at miste kontakten til sit barn – og det er sådan situationen er i dag.

Modstandernes hovedargument er som regel, at ved opbrud i familien, skal barnet deles mellem fire voksne, og det er slemt nok i dag, hvor barnet skal deles mellem to. Men det er ikke noget validt argument. Det er jo typisk de to parter i ét af forældreparrene, der går fra hinanden, og ikke alle fire, der går fra hinanden. Så det kan derfor modsat argumenteres, at ved opbrud i en familie med mere end to forældre, bliver barnets verden nedbrudt mindre fuldstændigt, end hvor der kun er to forældre. Hertil kommer, at ingen foreslår, at barnet skal deles mellem fire opholdssteder. I LGBT komiteens forslag kan barnet højst have to bopæle, ligesom reglerne er i dag.

Megen familieret handler om at skabe rammer til at håndtere konflikter, ikke mindst af hensyn til børnene. Flerforældreregnbuefamilierne er ladt i stikken. Man beskytter ikke mod konflikter ved ikke at lovgive, tværtimod. Familierne findes. Børnene findes. Utrygheden findes. Giv nu børnene ret til alle deres forældre.

Beskrivelse af forslaget

LGBT komiteen har udarbejdet en præsentationsfolder, som enkelt men indgående beskriver forslaget om samforælderskab. Du kan downloade præsentationen her.