LGBT komiteens bidrag til regeringens handlingsplan

LGBT komiteens bidrag til regeringens handlingsplan

LGBT komiteens bidrag til regeringens handlingsplan blev fremlagt mundligt på et møde tidligere på måneden, hvor LGBTI-organisationerne var indkaldt af Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet til at give input til den nye LGBTI-handlingsplan.

Der er visse af temaerne i den eksisterende handlingsplan – LGBTI-handlingsplanen 2018-2021 – som ikke er udtømte, så dem ønsker vi fortsat leveret på. Men i tillæg hertil har vi prøvet at slå nogle nye temaer an.

Vi har i den skriftlige version lavet en kort uddybning til de enkelte forslag. Vi har grupperet forslagene under fire overskrifter:

Bekæmpelse af diskrimination i det offentlige rum – herunder i virtuelle fora/sociale medier

 • Monitorering af diskrimination, forskelsbehandling og hadefuld tale/ytringer
 • Beskyttelse mod konsekvenser af misinformation
 • Beskyttelse mod bias i algoritmisk databehandling

Regnbuefamiliers rettigheder

 • Gensidig anerkendelse EU-stater imellem
 • Anerkendelse af flere familietyper

Transpersoners rettigheder

 • Juridisk kønsskifte uden aldersgrænse og uden reflektionsperiode
 • Ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp vedrørende kønsidentitetsforhold
 • Ventetids-/behandlingsgaranti
 • Gennemsigtighed: Retvisende og sammenlignelige opgørelser over behandling

Udenrigspolitik

 • Arbejd for sikring af LGBT-personers menneskerettigheder overalt i EU via en aktiv og vedholdende indsats
 • Indtænk LGBT-rettigheder i udviklingsbistanden
 • Støt NGO-er i lande, hvor menneskerettighederne er truede
 • Hav en aktiv tilgang til sikring af LGBT-rettigheder i FN
 • Gør alvor af skiftende regeringers løfte om, at Danmark skal være medlem af FN’s LGBTI Core group
 • Gør Danmarks indsats synlig og transparent