Kun to lovforslag i lovprogrammet

Kun to lovforslag i lovprogrammet: Et på børneområdet og et på ligebehandlingsområdet. Det er, hvad der er med i dagens lovkatalog fra regeringen. De to er ingen overraskelse, for begge forslag har været i offentlig høring. Men regeringen har tidligere varslet endnu et, nemlig om juridisk kønsskifte for børn og unge, og det mangler.

Forældreskab og navneændring

Det første lovforslag vedrører børneloven og navneloven m.fl. og handler om

  • at bringe hjemmeinsemination ind under børneloven,
  • at sikre, at transpersoner, der bliver forældre, registreres med det rigtige køn, og
  • at rette en gammel fejl i navneloven.

Lovprogrammet siger følgende:


Ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at forenkle registreringen af medmoderskab, at fastsætte transpersoners forældreskab i forhold til deres juridiske køn og at forenkle transpersoners adgang til at antage et navn, der svarer til deres kønsidentitet. Med forslaget udmøntes de familieretlige aspekter af regeringsudspillet ”Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer” fra august 2020. 


Som der står, er det det ene af fokusområderne i regeringsudspillet fra august 2020. Udspillet var afledt af resultatet af den lovgennemgang på LGBTI-området, som blev igangsat under den tidligere regering. Et udkast til loven var i høring henover sommeren, og LGBT komiteen skrev et sønderlemmende høringssvar. Vi er derfor spændte på, hvordan det endelige lovforslag kommer til at tage sig ud.

Genganger: Ligebehandling og hadforbrydelser

Det andet lovforslag er en genganger: Det var også med i lovprogrammet for 2020-21, men på grund af coronakrisen blev det – som mange andre lovforslag – udsat til den nye samling. I lovprogrammet står:


Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Uden for arbejdsmarkedet styrkes beskyttelsen mod forskelsbehandling og chikane på grund af seksuel orientering. Der foreslås endvidere indsat et eksplicit forbud mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika i lov om ligestilling af kvinder og mænd og i forskelsbehandlingsloven. Med lovforslaget tydeliggøres derudover beskyttelsen af transpersoner og interkønnede mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer i straffelovens § 81, nr. 6, og § 266 b. Denne del af lovforslaget følger op på regeringens udspil ”Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTIpersoner” fra august 2020. Endelig foreslås der indsat en beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer i straffelovens § 266 b. 


Et udkast til dette lovforslag har også været i høring, og her var LGBT komiteens høringssvar anderledes positivt. Dette er endvidere det andet af fokusområderne i regeringsudspillet fra august 2020.

Vi venter på juridisk kønsskifte for børn og unge

Regeringsudspillet fra august 2020 rummede imidlertid tre fokusområder, og det tredje var ændring af juridisk køn. Det handlede om gøre reglerne om juridisk kønsskifte tilgængelige for børn og unge. Der har endnu ikke været noget lovudkast i høring, og det er altså heller ikke med i det nye lovprogram. LGBT komiteen opfordrer regeringen til at færdiggøre det lovforberedende arbejde, så også dette punkt kan komme til behandling i den nye folketingssamling. Det er beskæmmende at udsætte det endnu et år – det er barne- og ungdomsår, der bare går og går, mens vi venter på en løsning.

Find lovprogrammet her.