CKI-Rigshospitalet imødekommer kritik fra LGBT komiteen

CKI-Rigshospitalet imødekommer kritik fra LGBT komiteen

CKI-Rigshospitalet imødekommer kritik fra LGBT komiteen. Center for Kønsidentitet har svaret på henvendelsen og imødekommer i vid udstrækning komiteens klagepunkter.

LGBT komiteen skrev midt i juni til Rigshospitalet og pegede på en lang række fejl, unøjagtigheder og mangler i hospitalets pjecer og informationssider om transforhold. Det drejer sig om ting som link til forkerte eller forældede pjecer, henvisninger til forældede vejledninger, døde links, henvisninger til administrative ender, der ikke længere findes osv.

Svar fra CKI

Center for Kønsidentitet har nu svaret. Svaret i sin helhed:


Til LGBT Komiteen

Svar på henvendelse fra d.18.06.20

LGBT-komiteen har henvendt sig til Rigshospitalet med et ønske om at ændre på nogle af hospitalets hjemmesider og pjecer.

Vi har nu gennemgået jeres henvendelse og rettet følgende.

Ad punkt 1.

1. At der på Rigshospitalets hjemmeside laves en speciel oversigtsside med navnene på samtlige pjecer og informationssider om trans forhold og hvilken afdeling eller klinik de enkelte pjecer og informationssider tilhører – eventuelt suppleret med korte beskrivelser

 • Hjemmesiden om pjecer er opdateret, så den indeholder links til relevante pjecer fra de respektive afdelinger, der er involveret. Hjemmesiden var midlertidig ude af funktion, da alle Rigshospitalets hjemmesider har fået nye url’er pga. navneskifte i alle klinikker (til afdelinger)

Ad punkt 2.

2. At samtlige pjecer og informationssider forsynes med en dato, så det tydeligt fremgår, hvornår de er lavet.

 • Som hidtil er det angivet nederst i venstre hjørne, hvilken måned og årstal pjecen sidst opdateret.  Dette princip følges i hele Regionen og derfor også på Rigshospitalet. Man bruger således ikke dato, men måned.

Ad punkt 3.

3. At teksten (pdf, åbner i nyt vindue) ikke gøres til en del af link til pjecerne og informationssiderne.

 • Det er ikke muligt at ændre på eller fjerne teksten ”pdf åbner i nyt vindue” da dette er en automatisk del af det system Region Hovedstaden anvender
 •  

Ad punkt 4.

4. Fjernelse af skeden (transmænd)

 • Med hensyn til fejlplacering af pjecen ”Fjernelse af skeden (transmænd) er dette blevet rettet, så korrekte pjece kommer frem når der trykkes på linket.
 • Mht. pjece der omhandler tildannelse af penis, så eksisterer en sådan pjece ikke i skrivende stund. Hvornår og hvordan denne skal udfærdiges, er under diskussion i Sundhedsstyrelsen.

Ad punkt 5.

Information vedrørende hormonbehandling med kvindelige kønshormoner eller andre kønsidentitetsforhold for transkvinder

 • Vi har ændret det, så pjecen har samme navn begge steder, det var tekniske problemer, der skabte forvirringen
 •  

Ad punkt 6.

Information vedrørende hormonbehandling ved transkønnethed eller andre kønsidentitetsforhold for transmænd

 • Mht. overtagelse af kontrol af privatpraktiserende læge, så kan Region Hovedstaden ikke pålægge egen læge at overtage kontroller, derfor er det op til hver enkelt privatpraktiserende læge at vurdere, om de vil overtage kontrollerne. Vi arbejder for at få en formaliseret aftale med relevante parter om mulighed for overtagelse af vedligeholdelsesbehandling ved speciallæge i gynækologi.

Ad punkt 7.

Information om kønsskifteoperation fra mand til kvinde

 • Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling er gjort opmærksom på ønsket om ændring af titlen, og de er i gang med at se på det

Ad punkt 8.

Information om KØNSUBEHAG, TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge

 • 1. De relevante ansvarlige er gjort opmærksom på disse fejl i pjecen, og det burde nu være rettet
 • 2. Odense Universitetshospital er tilføjet

Ad punkt 9.

Henvisninger vedrørende kønsidentitetsforhold Der findes to forskellige henvisningssider

 • Henvisningerne er nu justeret, så der kun er en side om henvisning, og resten linker dertil.

Ad punkt 10.

Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge

 • Der er nu indsat link til den nyeste udgave

Ad punkt 11.

Patientvejledninger

–  Afsnit 11. Region Hovedstaden er i disse dage i gang med en gennemgående rettelse af navne på diverse afdelinger og klinikker og i den forbindelse har alle URL midlertidigt været ude af drift. Dette er nu rettet

Ad punkt 12.

Juridiske forhold omkring kønsskifte

– Dette er nu rettet.

Ad punkt 13

Stemmetræning

 • Teksten er nu rettet på hjemmesiden og der gøres opmærksom på at pjecen ”Stemmeundervisning og rådgivning” indeholder alle de korrekte informationer og denne bliver udleveret i CKI til patienter, der ønsker at benytte dette tilbud.

Med venlig hilsen

Center for Kønsidentitet

Rigshospitalet
August
2020


Tidligere kritik

Det er ikke første gang LGBT komiteen har fået medhold i sin kritik af centrets informationsmaterialer: Center for Kønsidentitet, København, tilretter hormonpjecer

Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet