Så er kampen i gang for et barns ret til alle sine forældre

Enhedslistens ligestillingspolitiske ordfører Mai Villadsen har i dag i forbindelse med Pride Week lanceret et forslag om muligheden for, at et barn kan have mere end to juridiske forældre. Søren Laursen fra LGBT komiteen har gennem 25 år arbejdet med lovgivning om regnbuefamilier og er begejstret over, at nogen endelig vil tage dette spørgsmål op på Christiansborg.

Gennemførelse af et sådant forslag vil gøre Danmark til et foregangsland igen, men frem for alt vil det skabe ordentlige rammer for et stort antal børnefamilier, der ikke har den sikkerhed og beskyttelse, der ellers er meningen med børneloven. Dansk lovgivning anerkender nemlig i dag kun to juridiske forældre, men i mange regnbuefamilier er der mere end to. En forælder, der ikke har juridisk forældreskab, er – juridisk set – en fremmed: Man er simpelthen ikke i familie med sit eget barn.

Regnbuefamilier

Mange vælger i dag at stifte familie udenfor de traditionelle rammer. Det kunne fx være bøsser og lesbiske, der får børn sammen. Hvis fx en bøsse får et barn med et lesbisk par, og kvinderne registreres som forældre, så er faren ikke juridisk i familie med sit barn. Hvis omvendt han i stedet er registreret som forælder, vil morens partner ikke være juridisk forælder. Begge dele er almindelig forekommende i dag.

Med det juridiske forælderskab følger rettigheder og pligter: Barnet sikres omsorg og forældrene sikres mulighed for at yde omsorg fx gennem barselsorlov. Medbestemmelse om hvad barnet skal hedde. Medbestemmelse om skolevalg. Muligheden for at tage barnet med til lægen. Og hvis det går galt, og der kommer opbrud i familien, så har barnet ret til fortsat at se begge sine – juridiske – forældre. Forældre uden juridisk forældreskab har derimod hverken pligter eller rettighder, og barnets relation til disse er ikke beskyttet.

Konkret foreslår Enhedslisten:
– At det bliver muligt at have op til fire juridiske forældre, så børn får ret til samvær med alle sine forældre, og at forældres rettigheder ift. barsel, skolehjemsamtaler og lignende ligestilles.
– At der nedsættes en arbejdsgruppe, der gennemgår relevant lovgivning og foreslår ændringer, der sikrer regnbuefamilier samme muligheder og rettigheder som andre familier.
– At der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til efteruddannelse af relevante medarbejdere i Familieretshuset.

Sidste bastion efter væsentlige fremskridt

LGBT komiteens Søren Laursen har arbejdet med området i årtier, og ønsket om at få anerkendt mere end to forældre er gammelt. Det er formuleret tilbage i 90-erne som følge af, at regnbuefamilierne blev mere og mere almindelige, så problemerne med den manglende juridiske anerkendelse blev nærværende. I 1999 var Danmark foregangsland, da vi gjorde det muligt for et barn at have to juridiske forældre af samme køn. Det skete gennem stedbarnsadoption, og det fandtes ikke andre steder. Men mere end to forældre kunne der ikke blive tale om.

Søren Laursen fremlagde nogle mere gennemarbejde betragtninger om muligheden for at få regnbuefamilier ind under børneloven på en høring afholdt af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Forslaget omfattede også mere komplekse familier. Igen gjorde politikerne her Danmark til foregangsland, da man fik regnbuefamilierne ind under børneloven, så man ikke længere skulle stedbarnsadoptere sine egne børn. Men heller ikke denne gang ville man binde an med mere end to juridiske forældre.

Søren Laursen er derfor begejstret for, at Enhedslisten nu angriber den sidste store bastion mod fuld inklusion af regnbuefamilier i lovgivningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *