LGBT komiteen

– et nyt dansk LGBT-rettighedsinitiativ

Pressemeddelelse

I dag får Danmark et nyt instrument i kampen for bedre LGBT-rettigheder. Det sker i form af LGBT komiteen, som har til formål at lobbyere Folketinget og administrationen mv.

Komiteen stiftes og består af to garvede lobbyister, som gennem en lang årrække har øvet betydelig indflydelse på dansk LGBT-relateret lovgivning:

Tina Thranesen har været aktiv siden begyndelsen af nullerne, først i Trans-Danmark siden i LGBT Danmark og har siden 2000 drevet Vidensbanken om kønsidentitet, transviden.dk

Søren Laursen har været aktiv siden begyndelsen af halvfemserne i LGBT Danmark og har været forperson for foreningen i 1994-98 og 2014-17 og retspolitisk talsperson for foreningen siden 2001.

Efter at have brugt overordentlig megen tid på arbejdet i organisationer finder vi, at tiden nu er inde til at fokusere på det, vi finder vigtigst og mest interessant at arbejde med, nemlig lobbyismen,” forklarer talsperson for komiteen, Søren Laursen. “Vi har allerede gennem de sidste ti år haft et meget nært og produktivt samarbejde, så vi har stor tro på, at vi kan løfte opgaven og være med til at tage de næste skridt i retning af fuld ligebehandling,” fortsætter han.

Komiteen bliver aktiv med det samme, da der jo er folketingsvalg – en af demokratiets grundlæggende funktioner. Både rød og blå blok har leveret betydelige resultater de seneste ti år. Spørgsmålet er hvem, der kan levere de næste landvindinger.

Følg med i vores arbejde på komiteen.dk.

Med venlig hilsen

Tina Thranesen

Søren Laursen

Pressemeddelelse som dokument: 20190515 PM LGBT komiteen