Antidiskriminationslovgivning
Indlæg

Straffelovens § 266 b om forskelsbehandling på grund af race mv. blev ændret i 1971 med specifik henvisning til, at Danmark skulle kunne ratificere FN’s konvention om afskaffelse af racediskrimination. Loven omfattede altså fortsat ikke forbud mod diskrimination på grund … Read More

Den seksuelle lavalder
Indlæg

I 1933 blev homoseksuelle forhold mellem mænd afkriminaliseret som et i øvrigt upåagtet resultat af vedtagelsen i 1930 af Borgerlig Straffelov. Lavalderen for heteroseksuelle forhold blev sat til 15 år og i forførelsestilfælde til 18 år, mens den for homoseksuelle … Read More

1 9 10 11 12