Transpersoner bagerst i Coronakøen

Transpersoner bagerst i Coronakøen

Transpersoner bagerst i Coronakøen: Coronapandemien har ført til ophævelse af udrednings-, behandlings- og fritvalgsgarantien. Det har banet vejen for aflysning og udsættelse af et enormt antal behandlinger i sundhedsvæsenet og dermed en kolossal behandlingspukkel. Når den skal afvikles, skal hele puklen ind foran transpersonerne, for det er sådan, at kønsskifteoperation generelt er undtaget fra behandlingsgarantien.

Derfor har LGBT komiteen nu skrevet til sundhedsminister Magnus Heunicke og peget på den helt urimelige situation. Allerede før Coronakrisen oplevede transpersoner at få udsat deres operation igen og igen. Hvis hele Coronapuklen per automatik skal ind foran transpersoner, ser vi ind i endog meget lange udsættelser af behandling.

Når man ser på kønsskifteoperationer, er der tale om et relativt lille antal behandlinger set i lyset af det samlede antal behandlinger i sundhedsvæsenet. At de få bliver blandet med de mange, vil ikke betyde væsenslig behandlingsforlængelse for de mange. Men at sætte de få efter de mange, vil ramme præcis de få meget hårdt.

Derfor opfordrer LGBT komiteen sundhedsminister Magnus Heunicke til at fjerne den undtagelse i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling m.v., som siger, at kønsskifteoperation ikke er omfattet af udrednings-, behandlings- og fritvalgsgarantien.

Bekendtgørelsen: BEK nr 657 af 28/06/2019