Mogens Jensen svarer på spørgsmål om juridisk kønsskifte til børn og unge

tværministerielle arbejdsgruppe juridisk kønsskifte børn unge

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) har svaret på ministerspørgsmål om LGBT komiteens forslag til model for juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år. Spørgsmålet er stillet af Folketingets Ligestillingsudvalg på foranledning af Mai Villadsens (EL).

Ikke overraskende svarer Mogens Jensen, at han afventer rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe, der blandt andet ser på forskellige modeller for juridisk kønsskifte til børn og unge.

LGBT komiteen er fuldt ud klar over, at arbejdsgruppen arbejder, men fandt det nødvendigt at formulere et konkret forslag, fordi der udbrød en offentlig debat, som blev ført på et noget uoplyst grundlag. Samtidig er det også vores erfaring, at det er gavnligt at være konkret i anbefalinger til lovgivning.

Mogens Jensen bemærker, at vores forslag kommer til at indgå i arbejdsgruppens overvejelser, og at han ser frem til at diskutere rapporten med partierne, og den eneste malurt i bægeret er hans bemærkning i denne sammenhæng om, at denne diskussion blandt andet kommer til at vedrøre, “hvor aldersgrænsen bør være”. Dermed siges implicit, at der skal være en aldersgrænse, hvilket LGBT komiteen er imod. Vi vælger at antage, at rapporten faktisk kommer til at indeholde én eller flere modeller uden aldersgrænse.

Downloads:

Svaret fra minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) på spm. nr. 1 (LIU alm. del):

Spørgsmålet fra Ligestillingsudvalget på foranledning af Mai Villadsen (EL) – spm. nr. 1 (LIU alm. del):

LGBT komiteens positionspapir om juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år:

Udvalgsspørgsmålet på Folketingets Hjemmeside

Udvalgsbilaget på Folketingets hjemmeside