LGBTI endeligt fuldt omfattet af ligebehandlingslovene

LGBTI endeligt fuldt omfattet af ligebehandlingslovene

LGBTI endeligt fuldt omfattet af ligebehandlingslovene: Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som 1) dels præciserer, at ligebehandlings- og ikkediskriminationslovene også gælder i forhold til kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, 2) dels gør det muligt at klage til Ligebehandlingsnævnet i LGBTI-sager udenfor arbejdsmarkedet, og endelig 3) får kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika med ind under hadforbrydelsesbestemmelsen, det vil sige straffelovens § 81, nr. 6 om strafskærpende omstændigheder.

Det var et bredt flertal, der vedtog regeringens lovforslag: 85 for, 15 imod, ingen hverken for eller imod.

Konservative ville undermininere beskyttelsen

Ved 2. behandlingen af lovforslaget, fremsatte de Konservative et ændringsforslag, som helt underminerede beskyttelsen gennem § 266 b (se vores artikel herom). Forslaget blev nedstemt, men det var beskæmmende, at udover forslagsstillerne også Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte for.

Det er LGBT komiteens klare opfattelse, at ændringsforslaget ville føre til manglende identitet, og dermed at lovforslaget ikke ville kunne behandles. Det gjorde LGBT komiteen Folketinget opmærksom på, . Det er derfor skuffende, at ændringsforslaget overhovedet blev sat til afstemning, og at der var nogen, der stemte for. I besvarelsen af Folketingets ligestillingsudvalg spørgsmål, skrev regeringen: “Regeringen er endvidere enig med LGBT komitéen i, at en så grundlæggende ændring af straffelovens § 266 b ikke bør gennemføres uden en forudgående offentlig høring.” Vi mener, regeringen kunne have været tydeligere i sit svar, men retningen er god nok. Da forslaget faldt eftertrykkeligt, er spørgsmålet imidlertid irrelevant.

Vejen var lang

Vi har I mange år ønsket, at ligebehandlings- og ikkediskriminationslovene og hadforbrydelsesbestemmelsen skulle laves om, så seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika er eksplicit omfattet, og at beskyttelsen gælder både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet.

Danmark har aldrig været fremme i bussen, når det kommer til beskyttelse mod diskrimination. LGBT komiteen har udgivet en analyse – Tøven med beskyttelse – som viser den endog meget lange vej hertil.