Høring om bekendtgørelse om bloddonation

Adgang til bloddonation for MSM - høring

Patientsikkerhedsstyrelsen har sendt bekendtgørelse om bloddonation i fornyet høring. Med den nye bekendtgørelse implementeres ændringen af udelukkelse af mænd der har sex med mænd (MSM) fra donorkorpset.

Hidtil har MSM været livslangt udelukket fra donorkorpset. Har man som mand een gang haft sex med en anden mand, er man udelukket fra at donere blod. Dette ændres nu til en midlertidig udelukkelse baseret på risikoadfærd: Han man som mand haft oral- eller analsex med en anden mand er man udelukket i fire måneder.

LGBT komiteen er tilfreds med, at den livslange udelukkelse fjernes: Denne var en urimelig forskelsbehandling. Vi forventer endvidere, at det med tiden vil blive muligt at reducere karantænevinduet yderligere.

Opdatering: BEK nr 46 af 20/01/2020