YES! – Heunicke fastholder dansk enegang om transkoder

transrelaterede koder i SKS modsat ICD-11

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) erklærer i sit svar til LGBT komiteen, at han vil sørge for, at de danske transrelaterede koder ikke skal placeres i et afsnit om seksuel sundhed, som det er tilfældet i den nye internationale klassifikation af sygdomme, ICD-11. Han lover at drage omsorg for, at den danske enegang fastholdes.

Kære Tina Thranesen og Søren Laursen 

Som I skriver, blev Danmark et foregangsland, da Folketinget besluttede midlertidigt at flytte de transrelaterede diagnosekoder fra kapitlet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser til et neutralt kapitel.

Nu har WHO vedtaget ICD‐11, som placerer transrelaterede diagnosekoder i kapitlet om seksuel sundhed.

Jeg kan kun erklære mig enig i, at det ville være et tilbageskridt, hvis de danske transrelaterede diagnosekoder ikke fortsat skulle afspejle, at der skal skelnes mellem seksualitet og kønsidentitet.
Jeg vil derfor sørge for, at der bliver taget højde for det som led i arbejdet med implementeringen af ICD‐11 i Sundhedsvæsnets KlassifikationsSystem.

Med venlig hilsen
Magnus Heuniche

Baggrund

Sundhedsvæsenets Klassifikations System – SKS – indeholder den danske implementering af ICD, International Classification of Diseases.
I version ICD-10 stod de transrelaterede koder i afsnittet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Hele det internationale LGBT-samfund krævede, at de transrelaterede koder skulle flyttes, så de ikke var placeret under psykiske sygdomme. Det kørte der en langvarig debat om under udviklingen af næste version ICD-11.

Også i Danmark ønskede vi de transrelaterede koder i SKS flyttet. Efter en årelang debat samlede Folketingets partier sig om at bakke op om kravet. Parallelt hermed besluttede daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V), at Danmark ikke skulle afvente ICD-11, men gå enegang og selv flytte koderne. På den måde blev Danmark det første land i verden til at depatologisere transidentiteter pr. 1. januar 2017.

Søren Laursen, Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen foranledigede, at der blev afholdt et møde med Sundhedsdatastyrelsen den 26. oktober 2016 for at drøfte implementeringen i SKS. Under mødet foreslog Søren Laursen, at kodernes overskrift skulle hedde “Kontakt pga. kønsidentitetsforhold” i stedet for “Kontakt pga. kønsidentitetsproblemer”, som styrelsen havde foreslået. Styrelsen tiltrådte forslaget. De transrelaterede koder var fra den 1. januar 2017 ikke længere diagnosekoder, men kontaktkoder ligesom fx koden vedrørende graviditet, som jo heller ikke er en sygdom.

I løbet af 2018 blev ICD-11 færdig. De transrelaterede koder var godt nok blevet flyttet ud af afsnittet om psykiske sygdomme, men placeret i et nyt afsnit om seksuel sundhed. Dette var utilfredsstillende, da kønsidentitet ikke har noget at gøre med seksualitet.

Derfor skrev LGBT komiteen til Sundhedsdatastyrelsen for at sikre, at den danske enegang ville blive fastholdt, når ICD-11 skulle implementeres i SKS. Styrelsen mente imidlertid ikke, at de kunne tage stilling til det. LGBT komiteen løftede derfor sagen op til sundhedsministeren, da sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kunne lave en politisk beslutning – og det har han nu gjort.

Tillykke til os allesammen – i Danmark ser vi fortsat ikke kønsidentitet som hverken psykisk sygdom eller seksualitet.

SKS-browseren: DZ76 Kontakt pga. kønsidentitetsforhold og underkoder