Bekymringsbrev om USA til udenrigsministeren

LGBT komiteen har sendt et bekymringsbrev til udenrigsminister Jeppe Kofoed om den stadige udhuling af LGBT-rettigheder i USA. Det er selvsagt vigtigt, at opnåede rettigheder bevares og forsvares. Det tjener som inspiration og løftestang, når et land indfører rettigheder og beskyttelse. Tilsvarende vil en tilbagerulning tjene til legitimering for andre stater til at underminere og tilsidesætte LGBT-rettigheder.